Pressmeddelande 

Nytt digitalt diagnosverktyg för individanpassad undervisning.

Sanoma utbildning lanserar i höst Pejlo uppstart, ett nytt digitalt verktyg för lärare. Pejlo uppstart diagnostiserar elevers förkunskaper i matematik och svenska och är avsedd att användas vid läsårets början. Verktyget ger läraren en tydlig bild över hur eleverna och klassen ligger till när de börjar i årskurs 7 eller första året på gymnasiet.

Läs mer

Lärarguide på köpet!

Matematik Origo
Köp en klassuppsättning av Matematik Origo b eller c (minst 20 exemplar) i tryckt eller digitalt format och få Lärarguiden på köpet.
Läs mer

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast

Svenskrummets podcast vänder sig i första hand till alla som undervisar i ämnet svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet, samt i sfi. 
Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Nyhet! Pejla av dina elevers kunskaper med Pejlo uppstart!

Pejlo

Pejlo uppstart är digitala självrättande diagnoser i matematik och svenska.
Diagnoserna är avsett att användas vid lärårets början så att du i ett tidigt skede får en tydlig bild över klassens styrkor och svagheter.

Klicka här för att beställa din provlicens!

Bingel

bingel

Under sommaren jobbar vi på med att lägga in fler övningar i bingel. Lagom till höstterminsstarten finns det mycket nytt.

Passa på att titta in redan nu.

Klicka här för att få en inloggning till bingel

 

Sanoma Utbildning stöder de drabbade i Nepal

Nepal

Sanoma Utbildning stöder föreningen Tuki Nepal Society som hjälper de drabbade i Nepal med återuppbyggnaden efter jordbävningen.

Läs mer

 
 

Ekonomionline

Ekonomionline

Söker du böcker för näringslivet inom ämnesområdena ekonomi, redovisning eller personalfrågor?

Läs mer