Aktuella Evenemang

 

Här presenterar vi alla våra aktiviteter och evenemang.

Läs mer

Evenemang

Bron
Var redo inför hösten!
Stärk dina elevers kunskaper och självkänsla i tid genom att ge dem den repetition och det stöd de behöver i svenska för att klara kunskapskraven i åk 9.

Läs mer

Svenskrummets podcast

Svenskrummet Podcast

Svenskrummets podcast vänder sig till alla som är intresserade av ämnet svenska och svenska som andraspråk. Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Pejlo - digital diagnos i svenska och matematik .

Pejlo matematik

Vill du få en snabb överblick av dina elevers kunskapsnivå?
Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som snabbt ger dig en klar bild över hur din klass ligger till både på elev- och klassnivå.

Klicka här för att läsa mer

 

 

 

 

A till våra Ö-ar

Bingel

Den digitala ö-världen bingel, som innehåller färdighetsträning till våra läromedel, vann igår priset Educational Learning Resources Award på London Book Fair.

Juryn hyllade bingel för att den erbjuder lärare och elever en säker, engagerande och användarvänlig träningsmiljö som kan användas både i skolan och hemma.

Klicka här för att läsa pressreleasen

Klicka här för att få en inloggning till bingel.

Utvärderingsexemplar av Champ 4!

Champ 4

Anmäl dig för ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Champ 4, textbook och workbook. Klicka här!

Ekonomionline

Ekonomionline

Söker du böcker för näringslivet inom ämnesområdena ekonomi, redovisning eller personalfrågor?

Läs mer