Pressmeddelande 

Digitala läromedel är nödvändiga för att höja kunskapsnivån i skolan och underlätta för lärararna.
Nya digitala läromedel möjliggör individanpassad utbildning i mycket högre utsträckning än vad som tidigare varit möjligt.

Sanoma Utbilning satsar hårt på framtidens skola med digitala läromedel som hjälper lärarna att hinna med mer och som samtidigt engagerar eleverna för bättre inlärning.

Läs mer

Evenemang

bingel
Välkommen till webbinarium - Kom igång med bingel!
Under webbinariet kommer vi att gå igenom hur du kommer igång och använder bingel för dig och dina elever.

Läs mer

Svenskrummets podcast

Svenskrummet podcast

Svenskrummets podcast vänder sig i första hand till alla som undervisar i ämnet svenska och svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet, samt i sfi. 
Vi samtalar om aktualiteter och teman som rör ämnesområdet. Det blir också intressanta personmöten.

Lyssna på Svenskrummets podcast i Itunes

Nyhet! Pejla av dina elevers kunskaper med Pejlo uppstart!

Pejlo

Pejlo uppstart är digitala självrättande diagnoser i matematik och svenska.
Diagnoserna är avsett att användas vid lärårets början så att du i ett tidigt skede får en tydlig bild över klassens styrkor och svagheter.

Klicka här för att beställa din provlicens!

 

 

 

A till våra Ö-ar

Bingel

Den digitala ö-världen bingel, som innehåller färdighetsträning till våra läromedel, vann priset Educational Learning Resources Award på London Book Fair.

Juryn hyllade bingel för att den erbjuder lärare och elever en säker, engagerande och användarvänlig träningsmiljö som kan användas både i skolan och hemma.

Klicka här för att läsa pressreleasen

Klicka här för att få en inloggning till bingel.

Utvärderingsexemplar av Champ 4!

Champ 4

Anmäl dig för ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av vår nya bok i engelska åk 4 Champ 4, textbook och workbook. Klicka här!

Ekonomionline

Ekonomionline

Söker du böcker för näringslivet inom ämnesområdena ekonomi, redovisning eller personalfrågor?

Läs mer