Lediga tjänster!

  • Säljare 
  • Läromedelsutvecklare i engelska 
  • Redaktör inom företagsekonomi
  • Redaktör spanska/franska
  • Redaktör ekonomi, juridik och management
  • Marknadsförare 

Läs mer här

Nyckeln 2016!

Nyckeln 2016 Lärarlaget 
Nyckeln år 2016 går i år till lärarlaget på Språkintroduktion på Lindeskolan i Lindesberg. Genom ett genuint engagemang och målinriktat arbetssätt har arbetslaget framgångsrikt utvecklat en pedagogisk modell där undervisningen utgår från varje enskild nyanländ elevs individuella förutsättningar.

Läs pressmeddelande här!

Robogem – ett nytt sätt att väcka intresse för programmering!

Robogem

Robogem är ett spännande strategispel där robotar letar efter diamanter på en främmande planet. Spelarna styr sin robot med kommandon och lär sig samtidigt grunderna för programmering.

Läs mer

Behöver du läromedel till nyanlända? Vi visar vägen till språket!

Vägen till språket
Vi har en bred utgivning i svenska som andraspråk. För dig som behöver specifikt material för unga nyanlända finns flera uppskattade och språkutvecklande läromedel att välja bland.

Läs mer

Nyheter för låg- och mellanstadiet

Höstens nykomlingar

Serien Koll på matematik växer och nu finns 3A och 6A. I bingel lanserar vi
Repet – repetitionsövningar i matematik för åk 2–6.

Läs mer
Ekonomionline

Ekonomionline

Söker du böcker för näringslivet inom ämnesområdena ekonomi, redovisning eller personalfrågor?

Läs mer