Pejlo

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas

 

Pejlo matematik åk 6-9

 

 

Pejlo matematik

 

Pejlo svenska åk 6-9

 

Pejlo svenska

Två olika typer av digitala diagnoser

Pejlo Uppstart
Pejlo Uppstart används för att pejla av elevernas och klassens grundläggande kunskaper vid terminsstarten i åk 7. Diagnosen är helt självrättande och resultatet redovisas direkt efter genomförandet.

Pejlo Insikt
Pejlo Insikt kan genomföras när som helst under läsåret och med fördel användas inför de nationella proven i åk 6 och 9.
Diagnosen mäter allt centralt innehåll, är helt självrättande och resultatet redovisas direkt efter genomförandet.

Läs mer

Två olika typer av digitala diagnoser

Pejlo Uppstart
Pejlo Uppstart används för att pejla av elevernas och klassens grundläggande kunskaper vid terminsstarten i åk 7. Diagnosen är helt självrättande och resultatet redovisas direkt efter genomförandet.

Pejlo Insikt
Pejlo Insikt kan genomföras när som helst under läsåret och med fördel användas inför de nationella proven i åk 6 och 9. Diagnosen utgår från förmågorna skriva och läsa. Läsadelen är självrättande och skrivuppgiften bedömer du med hjälp av en digital bedömningsmatris..

Läs mer

Pejlo matematik Gy

 

Pejlo

 

En  typ av digital diagnos

Pejlo Uppstart
Pejlo Uppstart används för att pejla av elevernas och klassens grundläggande kunskaper vid terminsstarten i gymnasiet. Diagnosen är helt självrättande och resultatet redovisas direkt efter genomförandet.

Läs mer