Licenser/Registrering

Våra digitala produkter är tillgängliga online och du når dem genom att logga in på vår portal sanomautbildning.se/online och aktivera den licensnyckel du får vid köpet.

Alla våra digitala produkter säljs i form av licenser och gäller i ett år. Vi har två typer av licenser beroende på vad det är för produkt:

Skollicens
En skollicens innebär att alla lärare och elever på skolan får använda materialet. En skollicens gäller under ett år, från det att licensnyckeln aktiverats. Även om du köper produkten nu, kan du välja att aktivera licensen senare.

Elevlicens
En elevlicens innebär att läraren kan tilldela produkten till en (1) elev per köpt licens.
Elevlicensen gäller under ett år, från det att läraren aktiverat licensnyckeln.
Även om du köper produkten nu, kan du välja att aktivera licensen senare.

Hur fungerar sanomautbildning.se/online?
När du köpt din digitala produkt får du en licensnyckel skickad till dig via e-post tillsammans med tydliga instruktioner för hur du ska göra. Om du är ny användare registrerar du dig först på sanomautbildning.se/online. Därefter loggar du in och aktiverar licensnyckeln. Materialet syns då i din digitala bokhylla och du kan börja använda det.

Logga in

Hur registrerar jag mig på sanomautbildning.se/online?
Att registrera sig är gratis. Det gör du på
http://www.sanomautbildning.se/online/larare/registrering/

Har alla lärare på skolan samma inloggning?
Varje lärare får en personlig inloggning vid registrering på sanomautbildning.se/online. När en skollicens aktiverats på skolan har alla lärare på skolan tillgång till den via sin egen inloggning.

Hur loggar eleven in på sanomautbildning.se/online?
Eleven loggar in på www.sanomautbildning.se/online/elev med det användarnamn och lösenord som du som lärare skapat åt din elev. Du måste också tilldela materialet till din elev .

Systemkrav för att kunna använda sanomautbildning.se/online
sanomautbildning.se/online är en onlinetjänst. Allt du behöver är en internetuppkoppling.
Systemkrav för onlineböcker och materialet för interaktiv skrivtavla:
- Internetuppkoppling
- Internet Explorer 7 eller senare, alternativt Safari, Google Chrome eller FireFox
- Flash player 10 eller senare. Ladda ner här
- Fungerar på alla datorer, Mac, PC