Översikt

bingel

Bok + bingel = roliga och varierande övningar!

Lexia Provia

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

Pejlo

Vill du få en tydlig överblick av dina elevers kunskaper? Använd Pejlo! Våra digitala diagnoser är pålitliga och validerade mot kursplanerna.

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en samlingsportal för Ljudmästaren, Glosmästaren och olika slags digitala övningar.