Bokmässan 2017

Sanoma Utbildning är på plats och deltar under årets bokmässa 28 september – 1 oktober 2017. 

Stora hallen på Bokmässan
Monter C03:22

Vi på Sanoma Utbildning har en tradition av att utmana det konventionella när vi utvecklar nya läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid. I vår monter kan du se fram emot att titta närmare på vår utgivning i svenska och svenska som andraspråk Fk-Gy/Vux samt sfi

Våra läromedel har under många år hjälpt nyanlända elever att erövra svenskan –ett nytt språk – oavsett ålder, studievanor och bakgrund. Med andra ord erbjuder vi en bra start! Kom gärna förbi och prata med oss, hämta en valfri mässpresent och ta del av vårt varierade monterprogram med inspirerande miniföreläsningar med våra författare. Längre ner kan du också läsa om vår seminariemedverkan i Bokmässans skolspår.

Klicka här för att ladda ner monterprogram i pdf-format

Molnet
Monter G02:36

Molnet är en mötesplats för samtal om lärande, läromedel och digitalisering, speciellt för dig som arbetar inom skolan.

Sanoma Utbildnings digitala läromedel utgår från våra kända och etablerade titlar. Våra digitala läromedel har därmed ett beprövat och genomarbetat innehåll som vi vet fungerar och väcker lust till att lära. Med ett inbyggt lärarstöd spar vi tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt. Vårt mål är att göra det möjligt för lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. I vår monter i Molnet på årets bokmässa visar vi: 

• Sanoma Utbildnings välkända läromedel för åk 7–9 i en helt ny digital form.
• Bingel – digital färdighetsträning för åk 1–6 i svenska, engelska, matematik och NO.
• Lexia Provia – ett webbaserat program för elever med dyslexi och andra språkligt betingade inlärningssvårigheter. 
• Pejlo – digitala diagnoser i svenska och matematik åk 6–9 som stämmer av hur eleverna ligger till.

I Molnet deltar vi på Molnets scen torsdag-lördag kl. 12.00-12.20 med följande föreläsningspunkter:

Torsdag 28/9: Digitala läromedel. På vårt sätt.
Alla våra digitala läromedel börjar med en bra bok. När vi på Sanoma Utbildning erbjuder digitala läromedel tar vi med oss all kunskap från våra etablerade titlar och författare. Och vi gör det med ett övergripande mål; att sänka trösklarna och göra det tryggt för lärare och elever att komma igång. 
Föreläsare: Charlotta Wendt

Fredag 29/9: Gamification i undervisningen.
Bingel är en digital övärld fylld med engagerande färdighetsträning i svenska, engelska och matematik från Sanoma Utbildning. Övningarna i bingel är kopplade till våra läromedel och följer böckernas progression. Bingel individanpassar efter elevernas prestation och därigenom får eleverna övningar på rätt nivå. Det man binglar blir man bra på.
Föreläsare: Anna-Lena Häggström

Lördag 30/9: Hitta och hjälp elever med dyslexi.
Alla elever har rätt att lyckas i skolan, även de som har dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter. Lexia och Provia är sedan länge mycket välkända program för elever med dyslexi. Lexia består av en övningsbank med ca 1200 övningar och med Provia kan pedagogen testa elevernas språkliga kunskaper.
Föreläsare: Charlotta Wendt

Välkommen till Sanoma Utbildnings digitala värld.

Klicka här för att läsa mer om Program Molnet scen

Storseminarier i Bokmässans skolspår med några av våra författare

Fredag 29 september 11.00-11.45 Lokal G3
Hur kan vi få nyanlända att så snabbt som möjligt erövra ett språk för framtiden?
Nyanländ är ett begrepp som omfattar fyra år. Vilken typ av undervisning behöver eleven under de olika faserna som nyanländ för att språkutvecklingen ska gynnas optimalt? Vilken betydelse kan skönlitteraturen ha? Hur kan resan mot kursplanemålen påbörjas så tidigt som möjligt? Vilken roll kan de praktiskt-estetiska ämnena spela?

Medverkande: Tiia Ojala, fil mag i svenska som andraspråk och läromedelsförfattare, Britt Klintenberg, universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet och läromedelsförfattare, Camilla Nilsson, sfi-lärare, fil kand i svenska som andraspråk och läromedelsförfattare, samt Annika Löthagen Holm, läromedelsförfattare med mångårig erfarenhet som lärare i svenska som andraspråk.
Moderator: Carl-Johan Markstedt, läromedelsförfattare och gymnasielärare.

Fredag 29 september 13.00-13.20 Lokal F1
Nyanländas lärande i alla ämnen
Hur kan alla lärare inkludera nyanlända elever i sin undervisning och hur kan man arbeta språkutvecklande i alla ämnen? Hur kan man arbeta formativt i ett klassrum så att det gynnar nyanlända? Hur kan man stötta nyanlända i undervisningen? Dessa frågor behandlas av Tiia Ojala, läromedelsförfattare och fil mag i svenska som andraspråk.

Föreläsare: Tiia Ojala

Klicka här för att ta del av hela Bokmässans program och anmäla dig till seminarier

Läs mer om höjdpunkterna på Bokmässan inom skola och utbildning