Dysleximässan i Gävle 20-21 oktober

Sanoma Utbildning finns på plats på Dysleximässan i Gävle 20-21 oktober.

Vi kommer att ha en föreläsning om Lexia Provia och finns där för att svara på dina frågor.

Så fungerar webbaserade Lexia Provia!
Fredag 20 oktober klockan 11.00-11.45

Lexia Provia är ett hjälpmedel för elever med dyslexi och andra språkligt betingade svårigheter.Det är också ett hjälpmedel för personer med afasi.Lexia är en övningsbank med cirka 1 200 varianter av övningar i framförallt svenska. Provia är ett screeningverktyg som snabbt fångar upp elever som befinner sig i riskzonen för att utveckla dyslexi.
Resultaten i Provia genererar automatiskt adekvata övningar i Lexia.
Föreläsare: Mia Söderberg, biträdande förläggare, Sanoma Utbildning

Välkomna!

När:
 Fredag 20 oktober: 09.00 - 18.00
 Lördag 21 oktober: 09.00 - 15.00

Var:
Högskolan i Gävle

Klicka här för att läsa mer!

Välkommen!