Nordiska Skolledarkongressen 2018

Sanoma Utbildning kommer att finnas på plats vid Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg 13-14 mars 2018.

Nordiska Skolledarkongressen är en mötesplats som erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. Den startades 1997 och samlar numera 1.400 deltagare från hela Norden.

Plats:
Svenska mässan, Göteborg

Datum:
13-14 mars 2018

Adress:
Svenska mässan, Göteborg

Klicka här för att läsa mer