Matematikbiennalen Karlstad 25-26 januari 2018

Välkommen till Sanoma Utbildnings monter G21 på Matematikbiennalen i Karlstad, där du kan lyssna till och träffa författarna bakom ledande läromedel som Matte Direkt, Prio Matematik, Koll på matematik och den helt nya Förstå språket – Matematik.

Du har även chansen att köpa våra böcker, lärarguider och kortlekar till förmånligt mässpris! (Och alla besökare i vår monter får en liten present!)

Bland Sanoma Utbildnings författare möter du i Karlstad:

  • Hanna Almström och Pernilla Tingvall (Koll på matematik) om hur du utvecklar dina elevers matematiska förmågor 
  • Patrik Gustafsson (Prio Matematik) om hur digitala responssystem hjälper dig att konstruera bra uppgifter 
  • Synnöve Carlsson och Erica Lundkvist (Bryggan, Matte Direkt) om begreppskartor och om hur den tid som läggs på bedömningen också kan användas för lärande 
  • Tiia Ojala och Emelie Reuterswärd (Förstå språket – Matematik) om hur strategier från andraspråksundervisning kan användas i matematikundervisningen

Matematikbiennalen 2018

Sanoma Utbildning på Matematikbiennalen den 25-26/1 – Välkommen till monter G21

Läs mer