Sfi-forum för lärare 24 oktober i Stockholm

Sanoma Utbildning finns på plats under Sfi-forum i Stockholm 24 oktober.
Vi visar vår aktuella utgivning och finns där för att svara på din frågor.

Språket är nyckeln till integration. Flera studier visar att språkkunskaper är avgörande, både för att klara sig på arbetsmarknadenoch i samhället i stort. Nyanlända som läst klart sfi klarar sig betydligt bättre på arbetsmarknaden jämfört med dem som valt attinte läsa enligt statistik från SCB.

Hur man bedriver sfi-undervisning varierar kraftigt mellan skolor och kommuner. Du som sfi-lärare har krav på dig att ge varjenyanländ elev rätt pedagogiska förutsättningar för att utveckla språket. Samtidigt ska du inspirera eleverna att känna motivationoch även ge dem en grundläggande samhällsförståelse. Har du rätt verktyg för att ge varje enskild elev bästa tänkbara utbildning?

På denna lärorika heldagskonferens kommer du få de verktyg du söker för att skapa en lärande skolmiljö där flerspråkighet ochmångfald ses som en tillgång. 

Plats: Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre

Läs mer här