Företagsekonomi i Sverige

FEKIS 
Onsdag 18 oktober - Torsdag 19 oktober

Malmö Högskola

Lyssna på föreläsningar av bl.a. författarna till våra titlar CSR och hållbart företagande och Hållbarhetsredovisning.

Läs mer

FEKIS