Svenska

Nyheter

ZickZack åk 1-3

Ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar - både dig som lärare ...

Läs mer

Plockepinn - Språkverkstad

I Språkverkstad A och B arbetar eleverna med meningar, begrepp, skiljetecken och ordklasser.De olika momenten övas alltid med...

Läs mer

Första greppa grammatiken

Första greppa grammatiken är en basbok i grammatik för år 4-6. Eleverna lär sig grammatiken i språkliga sammanhang genom stim...

Läs mer

Plockepinn - Ordverkstad

I Plockepinn - Ordverkstad får eleverna möta och arbeta med ord och uttryck som ofta används i vardagen, men som kanske inte ...

Läs mer

Basläromedel 1-3

ZickZack åk 1-3

Ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar - både dig som lärare ...

Läs mer

Uppdrag X

Nu börjar ett nytt läsäventyr! Uppdrag X är här! - Det moderna läromedlet i svenska för tjugohundratalets elever! Barn idag v...

Läs mer

SpråkDax - LäsDax

SpråkDax är samlingsnamnet för en rad komponenter som till­sammans blir ett heltäckande grundläromedel i svenska fk-3. LäsDax...

Läs mer

SpråkDax - AlfabetsDax

AlfabetsDax består av tre olika komponenter: 29 stycken finurliga alfabetsböcker, väggalfabet med humoristiska bilder, samt c...

Läs mer

Arg Banan Cyklar

Arbeta språkligt med musik! Låt dina elever få använda alla sina sinnen när de ska lära sig läsa och skriva. Genom att lyssna...

Läs mer

Språkbiten/Bygga ord

Ett läsinlärningsmaterial där stavelsen används som stöd i både läs- och skrivmomenten. Språkljuden kopplas samman till färdi...

Läs mer

Basläromedel 4-6

Zick Zack åk 4-6

Zick Zack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för år 4-6. Zick Zack fokuserar på språkutvecklande läs- o...

Läs mer

Zoom Svenska

Zoom är ett basläromedel för åk 4-6 som innehåller en mängd språkutvecklande och kreativa övningar. I Zoom får eleverna möta ...

Läs mer

Språket lever! år 4-5

Utgår, finns för kompletteringsköp så långt lagret räcker.Hur lär man sig att hitta rätt ord och att berätta spännande och in...

Läs mer

Zoom Antologi - Reflekterande läsning

En antologi med 25 spännande berättelser som ökar i omfång och svårighetsgrad och som ger klassen gemensamma läsupplevelser. ...

Läs mer

Språket lever! år 6 Språnget

För kompletteringsköp, produkterna i serien utgår när de är slut i lager.Språnget, som är en fortsättning på Språket lever!, ...

Läs mer

Språkbiten/Bygga ord

Ett läsinlärningsmaterial där stavelsen används som stöd i både läs- och skrivmomenten. Språkljuden kopplas samman till färdi...

Läs mer

Läs & Skriv 1-3

Plockepinn - Språkverkstad

I Språkverkstad A och B arbetar eleverna med meningar, begrepp, skiljetecken och ordklasser.De olika momenten övas alltid med...

Läs mer

Plockepinn - Läs & Lös

Plockepinn - Läs & Lös är en serie lättsamma och ibland lite kluriga arbetsböcker i läsförståelse, skrivna av Helena Bross oc...

Läs mer

Plockepinn - Börja läsa

Börja läsa är en serie småböcker om totalt 8 titlar, fördelade i 2 paket, som passar utmärkt för nybörjarläsaren. Enkla texte...

Läs mer

Plockepinn - Träna bokstäver

I Träna bokstäver presenteras varje bokstav i alfabetisk ordning. Eleverna kan arbeta med bokstäverna i den ordning som passa...

Läs mer

Plockepinn - Träna ord och meningar

I Träna ord och meningar presenteras bokstäverna i alfabetisk ordning. Varje bokstav tränas i ett sammanhang där den ofta för...

Läs mer

Plockepinn - Loppanböckerna

Loppanböckerna lockar de elever som precis har kommit igång med sin läsning och vill börja läsa något längre berättelser och ...

Läs mer

Plockepinn - Stava rätt - stava lätt

Stava rätt - stava lätt är en serie arbetshäften där eleverna lär sig stava vanligt förekommande ord. Varje uppslag behandlar...

Läs mer

Plockepinn - Träna läsförståelse

Träna läsförståelse innehåller berättande texter och sakprosatexter. Eleverna arbetar dels med övningar där svaren tydligt gå...

Läs mer

Plockepinn - Skrivarverkstad

I Skrivarverkstad A får eleverna stifta bekantskap med hur man bygger upp och skriver texter av olika slag. Här läggs grunden...

Läs mer

Plockepinn - Ordverkstad

I Plockepinn - Ordverkstad får eleverna möta och arbeta med ord och uttryck som ofta används i vardagen, men som kanske inte ...

Läs mer

ABC-boken

ABC-boken är en bok för det första bokstavsarbetet. Varje bokstav har ett eget uppslag som ger stort utrymme för elevernas eg...

Läs mer

ABCD

ABCD-boken är en ny bok för den första bokstavsinlärningen. Här finns utrymme för eleverna att forma bokstäver, rita och skri...

Läs mer

Arg Banan Cyklar

Arbeta språkligt med musik! Låt dina elever få använda alla sina sinnen när de ska lära sig läsa och skriva. Genom att lyssna...

Läs mer

Kiwi

Grunden för läsinlärning är att läsa för barnet, tillsammans med barnet och vara en levande modell för den lustfyllda läsning...

Läs mer

Min skrivstil 1 och 2

Här får eleverna träna att skriva skrivstil i meningsfulla uppgifter som inte bara är monotona avskrivningar av ord. Min skri...

Läs mer

Skrivstilsboken

I Skrivstilsboken får eleverna spåra prickade bokstäver och ord innan de övar sammanbindningarna på egen hand. Den finns i tv...

Läs mer

Klantigt! Hemligt! Känsligt!

Läsförståelse och läslust Det här är roliga och kluriga texter som fångar elevernas intresse. Riktigt hemliga hemligheter, va...

Läs mer

Far och flyg med Folke

Det här är en ny serie arbetshäften för elever i skolår 1 - 3 som kommit i gång med den första läsningen. I häftena får eleve...

Läs mer

Kiwi ABC

I Kiwi ABC får eleverna lära sig alfabetet, forma bokstäver och träna på att få en snygg handstil. Sidorna innehåller "lagom ...

Läs mer

Bokstavsboken

Denna omväxlande arbetsbok för bokstavsinlärning är avsedd för skolår 1 men passar även sexåringar som kommit en bit på väg. ...

Läs mer

Stiligt!

Stiligt! A och Stiligt! B är två skrivstilsböcker där eleverna på ett lättsamt sätt lär sig skriva en personlig handstil.

Läs mer

Himmel och Pannkaka

Himmel och Pannkaka är en serie om tio häften, där eleven på ett lekfullt sätt får träna och tillämpa sin läsförståelse. Att ...

Läs mer

Min läs- och skrivläxa

En bok med 24 färdiga läxor som passar till den allra första läs- och skrivinlärningen. Varje läxa har ett eget uppslag.

Läs mer

Uppslags-Jocke

Uppslags-Jocke är en serie på sex arbetsböcker. Böckerna ger träning i att hämta information ur texter och bilder och att arb...

Läs mer

Skrivboken

Skrivboken är en inbunden bok för elevens egna dagboksanteckningar, berättelser och illustrationer som blir ett fint minne at...

Läs mer

Läs & Skriv 4-6

Ordkarameller

Ordkarameller består av tre häften med roliga och utvecklande språkövningar: Skafferoben om sammansatta ord, Fixerian om att ...

Läs mer

Vet du en sak? - en berättarhandledning

"Vet du en sak?" är en handledning och inspirationsbok för dig som vill arbeta med berättande i olika former.

Läs mer

Kolla in!

Kolla in är en ny serie lättlästa böcker med tufft innehåll. Berättelserna handlar om dilemman, som alla elever lätt kan känn...

Läs mer

Englamark

Ny spännande fantasyserie! Till den första boken i serien, De tre nycklarna, finns en arbetsbok, De tre nycklarna - Läs och f...

Läs mer

Handstil

Handstil finns i två versioner, den ena har underrubriken "Skrivstil", den andra "Textad stil". "Skolan skall i sin undervisn...

Läs mer

Litteraturspelet

Ett brädspel för 4-6 spelare om barn- och ungdomslitteratur. Med tärningens hjälp tar man sig runt banan, svarar på frågor oc...

Läs mer

Barnens stora lexikon

Ett lexikon som tar barn på allvar och står på barnens sida! Låt eleverna gå på upptäcktsfärd i lexikonet. Ordfinnaren visar ...

Läs mer

Klassiker

En klassiker är alltid aktuell! Klassiker har förts vidare från generation till generation och får hela tiden nya läsare. Äve...

Läs mer

Bonniers uppslagsbok

I Bonniers uppslagsbok är det är lätt att hitta det du söker och det är lätt att lockas att läsa vidare bland andra uppslagso...

Läs mer

Zoom Antologi - Reflekterande läsning

En antologi med 25 spännande berättelser som ökar i omfång och svårighetsgrad och som ger klassen gemensamma läsupplevelser. ...

Läs mer

Konstigt! Häftigt! Läskigt!

Läsförståelse för skolår 4-6. Att mumsa i sig fem armbandsur på en timme - det är Konstigt! Att hitta en vampyr med håriga ha...

Läs mer

Sagor

Svenska folksagor, Tusen och en natt, Ryska folksagor och Afrikanska dilemmasagor - fyra arbetshäften där eleverna tränar läs...

Läs mer

Skrivstilsboken för mellanstadiet

I Skrivstilsboken för mellanstadiet används den "gamla" skrivstilen. Eleverna får repetera former och sammanbindningar, samt ...

Läs mer

Himmel och Pannkaka

Himmel och Pannkaka är en serie om tio häften, där eleven på ett lekfullt sätt får träna och tillämpa sin läsförståelse. Att ...

Läs mer

Skrivarskolan

En skrivarskola för kluriga barn. Författaren och mellanstadieläraren Martin Widmark har gjort en lärarhandledning till sin p...

Läs mer

Skrivboken

Skrivboken är en inbunden bok för elevens egna dagboksanteckningar, berättelser och illustrationer som blir ett fint minne at...

Läs mer

Plockepinn

Plockepinn - Språkverkstad

I Språkverkstad A och B arbetar eleverna med meningar, begrepp, skiljetecken och ordklasser.De olika momenten övas alltid med...

Läs mer

Plockepinn - Ordverkstad

I Plockepinn - Ordverkstad får eleverna möta och arbeta med ord och uttryck som ofta används i vardagen, men som kanske inte ...

Läs mer

Plockepinn - Sannolikhet och statistik

I häftet Sannolikhet och statistik får eleverna möjlighet att träna på de moment som finns inom kunskapsområdet sannolikhet o...

Läs mer

Plockepinn - Läs & Lös

Plockepinn - Läs & Lös är en serie lättsamma och ibland lite kluriga arbetsböcker i läsförståelse, skrivna av Helena Bross oc...

Läs mer

Plockepinn - Börja läsa

Börja läsa är en serie småböcker om totalt 8 titlar, fördelade i 2 paket, som passar utmärkt för nybörjarläsaren. Enkla texte...

Läs mer

Plockepinn - Träna bokstäver

I Träna bokstäver presenteras varje bokstav i alfabetisk ordning. Eleverna kan arbeta med bokstäverna i den ordning som passa...

Läs mer

Plockepinn - Träna ord och meningar

I Träna ord och meningar presenteras bokstäverna i alfabetisk ordning. Varje bokstav tränas i ett sammanhang där den ofta för...

Läs mer

Plockepinn - Loppanböckerna

Loppanböckerna lockar de elever som precis har kommit igång med sin läsning och vill börja läsa något längre berättelser och ...

Läs mer

Plockepinn - Stava rätt - stava lätt

Stava rätt - stava lätt är en serie arbetshäften där eleverna lär sig stava vanligt förekommande ord. Varje uppslag behandlar...

Läs mer

Plockepinn - Lös Problem

Syftet med häftena Lös Problem är att eleverna ska utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem. Problemens svårighetsgr...

Läs mer

Plockepinn - Träna läsförståelse

Träna läsförståelse innehåller berättande texter och sakprosatexter. Eleverna arbetar dels med övningar där svaren tydligt gå...

Läs mer

Plockepinn - Skrivarverkstad

I Skrivarverkstad A får eleverna stifta bekantskap med hur man bygger upp och skriver texter av olika slag. Här läggs grunden...

Läs mer

Ord, Stavning, Grammatik

Zoom Svenska

Zoom är ett basläromedel för åk 4-6 som innehåller en mängd språkutvecklande och kreativa övningar. I Zoom får eleverna möta ...

Läs mer

Språkmästaren

Språkmästaren är en inspirerande språklära för årskurs 1 till 3. Till varje årskurs hör en elevbok med arbetsuppgifter. Till ...

Läs mer

Första ordna orden

I Första ordna orden får eleverna utifrån spännande texter såväl stärka som utöka sitt ordförråd. I många inspirerande, kreat...

Läs mer

Första greppa grammatiken

Första greppa grammatiken är en basbok i grammatik för år 4-6. Eleverna lär sig grammatiken i språkliga sammanhang genom stim...

Läs mer

Grammatikboken med skrivregler

En fristående språklära i två delar, som lätt kan kombineras med andra läromedel i svenska. Varje huvudmoment tränas i flera ...

Läs mer

Rätt stavat

En serie med sex roliga häften som tränar och inspirerar eleverna att stava rätt. De får t.ex. läsa historier, lösa kluriga g...

Läs mer

Satsa!

Satsa är en ny serie arbetshäften som främjar den grundläggande språkutvecklingen. De fristående häftena behandlar ordklasser...

Läs mer

Ordkalas

Ordkalas är en fristående språklära som steg för steg tar upp alla de nio ordklasserna. Det är en lärobok och arbetsbok i ett...

Läs mer

Faktaböcker

Hjärnbanken

Hjärnbanken är ett material som består av en låda med böcker och arbetskort. Materialet vidgar elevernas kunskaper i NO samti...

Läs mer

Julboken

Julboken är en bok som på ett enkelt och lekfullt sätt presenterar våra svenska traditioner kring advent och jul.

Läs mer

Barnens stora lexikon

Ett lexikon som tar barn på allvar och står på barnens sida! Låt eleverna gå på upptäcktsfärd i lexikonet. Ordfinnaren visar ...

Läs mer

Tuffa sporter

En bok som på ett enkelt sätt beskriver en aktuell och populär sport. Boken är rikt illustrerade med fina färgbilder och pass...

Läs mer

Digitala diagnoser

Pejlo svenska åk 6-9

Pejlo ger dig svar!Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som snabbt ger dig en klar bild över hur din klass ligger till både p...

Läs mer

Lässtandarder

Lässtandarder - nu i digital form!Lässtandarder är diagnoser som används för att prova elevernas läsförmåga i övergången mell...

Läs mer

Lärarlitteratur

Att våga - en berättelse om undervisning

Hur skapar vi en organisation där vi på bästa sätt använder den kompetens som i dag finns ute på skolorna? Vilka kvalitéer be...

Läs mer

Fantasifabriken

Vi lever just nu i en berättarrevolutionär tid, där ord, bild och ljud i förening skapar och bär fram kraftfulla budskap av o...

Läs mer

Vet du en sak? - en berättarhandledning

"Vet du en sak?" är en handledning och inspirationsbok för dig som vill arbeta med berättande i olika former.

Läs mer

Med datorn som skrivverktyg

Låt datorn vara det dominerande skrivverktyget i läs- och skrivundervisningen de första åren i skolan och låt arbetet att for...

Läs mer

I filmens fotspår

Med utgångspunkt i tio klassiska barnfilmer berättar filmpedagogen Eva Westergren om några olika sätt att närma sig film. De ...

Läs mer

Vikariepärmen

Räddaren i nöden! En pärm som underlättar både för den ordinarie läraren och för vikarien. Här finns roliga, spännande och ma...

Läs mer

Vägen till skriftliga omdömen

Anne-Marie Körling beskriver i Vägen till skriftliga omdömen hur bedömningar kan bli en del av lärarens vardag och främja ele...

Läs mer

LUS

Läsutvecklingsschemat, LUS, är ett kvalitativt bedömningsinstrument för läsutveckling. Nu finns Nya Lusboken som gör användan...

Läs mer

Samtalet som grund

En bok om den första läs- och skrivutvecklingen. Ulla Wagner visar, med många exempel från sin undervisning, hur man kan få e...

Läs mer

Från Vygotskij till lärande samtal

Petri Partanen ger en lättfattlig orientering i Vygotskijs teorier och beskriver konkret och praktiskt olika delar som kan in...

Läs mer

Lyckas med läsning

I Lyckas med läsning beskrivs hur lärarna i Nya Zeeland arbetar med läs- och skrivinlärningen från elevernas skolstart på 5-å...

Läs mer

Möte med kiwimetoden

I inspirationsfilmen förmedlar kiwiambassadörerna i Kiwiakademien sina tankar och erfarenheter kring undervisningen och lärar...

Läs mer

Kiwimetoden

Kiwimetoden är en bok att hämta undervisarglädje ur. Boken vill förmedla läsandets lust och undervisningens styrka. Allt för ...

Läs mer

Övrigt

Vet du en sak? - en berättarhandledning

"Vet du en sak?" är en handledning och inspirationsbok för dig som vill arbeta med berättande i olika former.

Läs mer

I filmens fotspår

Med utgångspunkt i tio klassiska barnfilmer berättar filmpedagogen Eva Westergren om några olika sätt att närma sig film. De ...

Läs mer

Litteraturspelet

Ett brädspel för 4-6 spelare om barn- och ungdomslitteratur. Med tärningens hjälp tar man sig runt banan, svarar på frågor oc...

Läs mer

Loggboken

Loggboken ger lärare och elever utrymme till en bra utvärdering av undervisningen. Den innehåller 128 sidor, har skrivlinjer ...

Läs mer

Bokstavsbilder

Trevliga och roliga bokstavsbilder som är tryckta på kartong i A4-format. Varje bokstav har ett eget blad med illustration i ...

Läs mer

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Klassrummet

Genom att följa Klassrummet på FB får du idéer, lektionstips, nyheter och inspiration som rör din undervisning.

Klicka här för att komma till Klassrummet

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Mona Michanek, marknadsförare
mona.michanek@
sanomautbildning.se

08-587 642 43

Mona Michanek

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!