Kemi Direkt

Kemi Direkt ljudbok (mp3-format)

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela nya Kemi Direkt som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Kemins grunder

Kemins grunder - sid 2
Innehåll - sid 3
Kemi förr och nu - sid 4
Egyptierna gav oss ordet kemi - sid 5
Ett naturvetenskapligt arbetssätt - sid 6
I kemilabbet - sid 7
Säker kemi - sid 8
Säker kemi - sid 9
Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar - sid 10
Molekyl - sid 11
Kemiska tecken och formler - sid 12
Kemispråket - sid 13
Ämnens egenskaper - sid 14
Fast, flytande eller gas - sid 15
Värme är rörelse - sid 16
Densitet - sid 17
Rena ämnen och blandningar - sid 18
Lösning och lösningsmedel - sid 19
Mättad lösning - sid 20
Vätskor kan lösa gaser - sid 21
Legering - en metallblandning - sid 22
Emulsion - en "omöjlig" blandning - sid 23
Att separera ämnen - sid 24
Filtrering och extrahering - sid 25
Destillering - sid 26
Kromatografi - sid 27
Ämnen kan förändras - sid 28
Reaktionsformel - sid 29
Det brinner - sid 30
Att släcka en eld - sid 31
Sammanfattning 1 - sid 32
Sammanfattning 1 - sid 33
Sammanfattning 1 - sid 34
Sammanfattning 1 - sid 35
Plussidor Atomens historia - sid 36
Plussidor Flampunkt och antändningstemperatur - sid 37
Plussidor Aggregationstillstånd - sid 38
Plussidor Kokpunkt och lufttryck - sid 39
Uppslaget 1a - sid 40
Uppslaget 1a - sid 41
Uppslaget 1b - sid 42
Uppslaget 1b - sid 43

Kapitel 2 Luft, vatten, mark, syror och baser

Luft, vatten, mark, syror och baser - sid 44
Innehåll - sid 45
Luft - sid 46
Luft är en gasblandning - sid 47
Koldioxid - sid 48
Ozon - sid 49
Förstärkt växthuseffekt - sid 50
Fossila bränslen - sid 51
Andra ämnen i luften - sid 52
Vatten - sid 53
Vatten har ovanliga egenskaper - sid 54
Ytspänning - sid 55
Det mesta är saltvatten - sid 56
Rent vatten är en bristvara - sid 57
Vattenrening - sid 58
Så här fungerar ett avloppsreningsverk - sid 59
Mark - sid 60
Några bergarter - sid 61
Jord i kretslopp - sid 62
Berg i kretslopp - sid 63
Syror och baser 1 - sid 64
Neutral lösning - sid 65
Syror är vanliga - sid 66
SIV-regeln - sid 67
Baser är inte så vanliga - sid 68
Svaga baser - sid 69
Åtgärder - sid 70
Sammanfattning 2 Luft - sid 71
Sammanfattning 2 Vatten - sid 72
Sammanfattning 2 Syror och baser 1 - sid 73
Plussidor Vattenånga i luften - sid 74
Plussidor Vattenånga i luften - sid 75
Uppslaget 2a Luft - sid 76
Uppslaget 2a Vatten - sid 77
Uppslaget 2b Beskriv och förklara - sid 78
Uppslaget 2b Vem har rätt? - sid 79

Kapitel 3 Kol och kolföreningar

Kol och kolföreningar - sid 80
Innehåll - sid 81
Organisk kemi - kolets kemi - sid 82
Grafit - sid 83
Fulleren - sid 84
Amorft kol - sid 85
Kolväten - sid 86
Metan - sid 87
Naturgas, gruvgas, sumpgas och biogas - sid 88
Propan och butan - sid 89
Enkel- och dubbelbindning - sid 90
Mättade och omättade kolvägen - sid 91
Plaster - sid 92
Fossila bränslen - sid 93
Olja - sid 94
Bensin och diesel - sid 95
Naturgas - sid 96
Förbränning av fossila bränslen - sid 97
Alkoholer - sid 98
Etanol - sid 99
Etanol bättre än bensin? - sid 100
Glykol - sid 101
Organiska syror och estrar - sid 102
Organiska syror har en karboxylgrupp - sid 103
Estrar ger smak och doft - sid 104
Sammanfattning 3 - sid 105
Sammanfattning 3 - sid 106
Plussidor Nobelprisen i fysik och kemi år 2010 - sid 107
Plussidor Polymerer - sid 108
Plussidor Tillverkning av papper - sid 109
Plussidor Härdplaster - sid 110
Plussidor Termoplaster - sid 111
Uppslaget 3a - sid 112
Uppslaget 3a - sid 113
Uppslaget 3b Beskriv och förklara - sid 114
Uppslaget 3b Vem har rätt? - sid 115

Kapitel 4 Livets kemi

Livets kemi - sid 116
Innehåll - sid 117
Fotosyntes och cellandning - sid 118
Fotosyntesen - sid 119
Cellandningen - sid 120
Fotosyntes och cellandning samspelar - sid 121
Kolhydrater - sid 122
Enkla sockerarter - sid 123
Disackarider - sid 124
Polysackarider - sid 125
Energi och fibrer - sid 126
Diabetes - sid 127
Exempel på konstgjorda sötningsmedel - sid 128
Sockerfri, osockrad eller light? - sid 129
Fetter - sid 130
Fetter är estrar - sid 131
Proteiner - sid 132
Aminosyror bygger proteiner - sid 133
Vitaminer och mineralämnen - sid 134
Vitaminer - sid 135
Sammanfattning 4 - sid 136
Sammanfattning 4 - sid 137
Plussidor Fett - nyttigt eller farligt? - sid 138
Antioxidanter och kosttillskott - sid 139
Plussidor Kost och hälsa - sid 140
Plussidor Kost och hälsa - sid 141
Uppslaget 4a Fotosyntes och cellandning - sid 142
Uppslaget 4a Fetter - sid 143
Uppslaget 4b Beskriv och förklara - sid 144
Uppslaget 4b Vem har rätt? - sid 145

Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner

Atomer, joner och kemiska reaktioner - sid 146
Innehåll - sid 147
I atomens inre - sid 148
Atomens delar - sid 149
Elektronskal - sid 150
Atomnummer och atommassa - sid 151
Periodiska systemet - sid 152
Perioder och grupper - sid 153
Alkalimetaller - sid 154
Ädelgaser - sid 155
Metaller - sid 156
Järn - sid 157
Stål - sid 158
Aluminium - sid 159
Zink - sid 160
Platina - sid 161
Joner - sid 162
Positiva joner - sid 163
Negativa joner - sid 164
Jonbindning - sid 165
Syror och baser 2 - sid 166
Stark och svag syra - sid 167
Baser - sid 168
Neutralisation - sid 169
Salter - sid 170
Salter är jonföreningar - sid 171
Koksalt - natriumklorid - sid 172
Gips - kalciumsulfat - sid 173
Mineraler - sid 174
Sammanfattning 5 I atomens inre - sid 175
Sammanfattning 5 Metaller - sid 176
Sammanfattning 5 Syror och baser 2 - sid 177
Plussidor Kemiska bindningar - sid 178
Plussidor Kovalent bindning - elektronparbindning - sid 179
Plussidor Oxidation och reduktion - sid 180
Plussidor Metaller oxideras och icke-metaller reduceras - sid 181
Plussidor Elektrokemi - sid 182
Batteri - sid 183
Plussidor Elektrolys - sid 184
Plussidor Rostskydd - sid 185
Uppslaget 5a I atomens inre - sid 186
Uppslaget 5a Syror och baser 2 - sid 187
Uppslaget 5b Beskriv och förklara - sid 188
Uppslaget 5b Vem har rätt? - sid 189

Kapitel 6 Hållbar utveckling

Hållbar utveckling - sid 190
Innehåll - sid 191
Vårt hem jorden - sid 192
Bing Bang, stjärnor och planeter - sid 193
Blågröna bakterier - fotosyntes - sid 194
Livet anpassar sig - sid 195
Principer för en hållbar utveckling - sid 196
Sex principer - sid 197
Resurser - sid 198
Spridning - sid 199
Halter - sid 200
Tid - sid 201
Jämvikt - sid 202
Ämnens egenskaper - sid 203
Försiktighetsprincipen - sid 204
Klimat och miljö - sid 205
Den globala uppvärmningen - sid 206
Försurning av haven - sid 207
Ozonlagret - sid 208
Återvinning av avfall - sid 209
Sammanfattning 6 Vårt hem jorden - sid 210
Sammanfattning 6 Klimat och miljö - sid 211
Plussidor Livscykelanalys - sid 212
Plussidor Livscykelanalys - sid 213
Plussidor Kemikalier och kemiska ämnen - sid 214
Plussidor Konsumentprodukter och hållbar utveckling - sid 215
Uppslaget 6a Gör en miljöanalys - sid 216
Uppslaget 6a Gör en miljöanalys - sid 217
Uppslaget 6b Rätt eller fel? - sid 218
Uppslaget 6b Vem har rätt? - sid 219

 

Kemi Direkt - ny upplaga
Kemi Direkt - ny upplaga
ISBN: 62297626 Pris: 312kr
+ -
Köp
Kemi Direkt onlinebok (elevlicens) 6 månader - ny upplaga
ISBN: 52317181 Pris:
+ -
Köp
Kemi Direkt Lärarmaterial online (pdf) - ny upplaga
ISBN: 52309216 Pris:
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 1 (5-pack)
ISBN: 52327470 Pris: 215kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 2 (5-pack)
ISBN: 52327487 Pris: 215kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 3 (5-pack)
ISBN: 52327494 Pris: 215kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 1-3 Lärarguide online pdf
ISBN: 52333655 Pris: 639kr
+ -
Köp

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10


Läromedelsinformation
Cecilia Egerö, marknadsförare
cecilia.egero@
sanomautbildning.se

08-587 642 75

En Starck medalj

Svante Åberg, medförfattare till Kemi Direkt, tilldelades årets prestigefyllda Gunnar Starck-medalj för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område.

Läs mer

Redaktionen tipsar

Fysik Direkt ny upplaga

Redaktionen tipsar

Biologi Direkt ny upplaga