Lärarlitteratur

Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok med undervisningsexempel

I Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok med undervisningsexempel visar författaren, genom olika undervisningsexempel och...

Läs mer

A good read

A good read innehåller heltäckande vägledningar till tio romaner av författare från den engelsktalande världen. Böckerna beha...

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer