Millennium

Så länge det finns böcker kvar i lagret går det bra att göra kompletteringsbeställningar av tidigare upplagor.

Millennium Samhällskunskap BC
Millennium Samhällskunskap BC är en breddning och fördjupning av A-bokens innehåll. Viktiga samhällsfrågor diskuteras utifrån ett teoretiskt och ett historiskt perspektiv. I boken finns också ett avsnitt om kunskapsteori och forskningsmetod.

Lärarpärm
Lärarpärmarna innehåller kommentarer till varje kapitel samt förslag till fördjupningar och prov. De viktigaste modellerna finns också avbildade på OH-bilder i färg.

Millennium Samhällskunskap A
Millennium Samhällskunskap A tar avstamp i A-kursen och har innehållsmässigt strukturerats under fyra huvudrubriker: Vem bestämmer, Arbete och pengar, Samhälle och ekonomi, och Omvärlden.

Millennium Samhällskunskap A, B, C
Millennium Samhällskunskap A, B, C är en breddning och fördjupning av A-bokens grundläggande innehåll. Viktiga samhällsfrågor diskuteras utifrån ett teoretiskt och ett historiskt perspektiv. I boken finns också ett avsnitt om kunskapsteori och forskningsmetod.

Lärarhandledning
I den webbaserade lärarhandledningen finns kommentarer till varje kapitel, exempel på provfrågor samt förslag till fördjupningar. De viktigaste modellerna finns också avbildade som OH-underlag/PowerPoint bilder.

Millennium
Millennium 1
ISBN: 52315811 Pris: 376kr
+ -
Köp

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer