Vård- och omsorgsarbete 1


Vård- och omsorgsarbete 1

Boken är skriven för kursen Vård- och omsorgsarbete 1 i det nya Vård och omsorgsprogrammet. Den ger den studerande grundläggande kunskaper i vård och omsorg och ska utveckla förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt  - etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och pedagogiskt -  sätt.

Författarna betonar värdet av att vård och omsorg förenas, vilket skapar en helhetssyn på den enskilde personen som är i behov av hjälp och stöd.  Den studerande ska ges möjlighet att utveckla ett empatiskt förhållningssätt.

I kapitlet Provtagningar beskrivs medicintekniska uppgifter, t.ex. blodprovstagning, urinprov, temperaturmätning och sårvård.

Kapitlet Lagar ger en kortfattad introduktion till de lagar som styr hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Kapitlen innehåller fallbeskrivningar och avslutas med studieuppgifter.

Boken är skriven på en lättbegriplig svenska.

Ur innehållet:
- Historiskt perspektiv och centrala begrepp inom vård och omsorg
- Kommunikation
- Bemötande och etiskt förhållningssätt
- Gerontologi
- Personlig vård
- Mat-dryck-vila
- Förflyttningsteknik och tekniska hjälpmedel

Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Boken kan även användas för kursen Grundläggande vård och omsorg för Barn- och fritidsprogrammet.

Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 1
ISBN: 52307588 Pris: 345kr
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Redaktionen tipsar!

Vård- och omsorgsarbete 2

Kontakta mig

Petra Hasselström, redaktör
petra.hasselstrom@
sanomautbildning.se

08-587 642 17

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51