FAQ

Hur beställer jag Lexia Provia?
Lexia Provia skollicens beställs enklast genom länken nedan: http://sanomautbildning.se/Digitalt-material/Lexia-Provia/Bestallning-Lexia-och Provia/

Hur beställer jag en kommun- eller logopedlicens?
Om du vill beställa en kommun- eller logopedlicens mejla dina uppgifter till kundansvarig Lotta Wendt på charlotta.wendt@sanomautbildning.se eller ring 08-587 642 74.

Jag har beställt Lexia Provia. Hur får jag tillgång till det?
Efter beställningen av Lexia Provia skickar vi ett mejl med instruktioner om hur licensen administreras. I Admin Tool sätter du upp ett lärarkonto, dels åt dig själv och dels till de kollegor som ska använda programmet. Glöm inte att ge kontona produktåtkomst. När lärarkontot är aktivt loggar du in på https://www.lexiaprovia.se.

Jag är skoladministratör. Hur fungerar det?
Som skoladministratör får du tillgång till administratörsverktyget Admin Tool. Här lägger du till de pedagoger som ska använda programmet. Länken till Admin Tool är https://www.admintool.sanomautbildning.se.

Hur skapar jag ett elevkonto?
För att skapa ett elevkonto loggar du först in som lärare. Klicka sedan på ”Visa skolans elever” och därefter ”Skapa ny elev”.
När du skapar elevkontot skriver du in elevens uppgifter i de vita fälten. Välj ett lösenord för eleven, minst fem tecken, välj årskurs och tilldela sedan eleven produktåtkomst till Lexia och Provia. Avsluta med att trycka på ”Skapa elev”.

Hur tilldelar jag en elev ett test i Provia? 
Det finns två sätt att tilldela test.

1. Gå in på ”Visa skolans elever”, klicka på aktuellt elevkonto och tryck sedan på den lila knappen ”Tilldela test”. Därefter väljer du årskursflik och testet du vill dela ut. Klicka på ”Lägg till test” för att tilldela eleven testet. Du kan granska testet under ”Visa test”. 

2. Från startsidan klicka på ”Arbeta i Provia”. Där väljer du årskursflik och därefter vilket test du vill tilldela. Du kan granska testet under ”Visa test”. För att tilldela en elev ett test klickar du på ”Tilldela test” och väljer därefter elev.

Eleven har genomfört sitt test och lämnat in det. Vad händer nu?
När eleven loggat in på sitt elevkonto, genomfört testet och lämnat in det kan läraren ta del av resultatet på lärarkontot. Baserat på resultatet ger Provia förslag på övningar till eleven.

Var ser jag elevens resultat?
Elevens resultat hittar du under ”Visa skolans elever”. Där väljer du vilket elevresultat du vill se och klickar sedan på ”Visa samlat testresultat”.

Eleven har genomfört sitt test, men inget resultat syns. Varför?
Om inget resultat syns finns risken att du har valt ”Visa test” istället för ”Tilldela test”. Eleven behöver ha blivit tilldelad testet, och genomfört det när hen varit inloggad på sitt eget konto.

Hur ser jag vilka övningar Provia föreslagit i Lexia?
Under ”Visa skolans elever” går du in på berörd elev och klickar på den gröna knappen ”Föreslagna övningar”. Om elevens resultat var lika eller högre än genomsnittet på testet rekommenderar inte Provia några övningar. 

Var hittar jag testresultaten från Provia?
Under ”Visa skolans elever” går du in på eleven och trycker sedan på knappen ”Visa samlat testresultat”. Välj aktuellt test och klicka sedan på ”Visa detaljer” för mer information, du kan även skriva ut resultaten och ha som samtalsunderlag.

Vad kan jag utläsa av normeringen i Provia?
Normeringen visar hur en elevs resultat förhåller sig gentemot normen för elever i samma årskurs i hela Sverige. Den streckade linjen i ”Samlat testresultat” visar rikssnittet. När elevens resultat inte når upp till strecket till vänster om den streckade linjen görs bedömningen att eleven har svårigheter med det som har testats. Då föreslås övningar i Lexia, som tränar just de momenten.

Jag har tilldelat min elev en övning i Lexia, men allt som syns i elevens vy är de tilldelade Proviatesterna. Varför?
Om det finns ogjorda tester tilldelade, blockeras övningarna från elevens vy. Övningarna ligger kvar i bakgrunden men syns inte för eleven. För att övningarna ska bli tillgängliga behöver eleven antingen göra klart testet/testerna som finns tilldelade, eller tar pedagogen tillfälligt bort de tilldelade testerna.

Kontakta mig

Lotta Wendt
charlotta.wendt@
sanomautbildning.se

08-587 642 74

Fråga Sanoma Utbildning

Nyhet! Lexia Provia Handbok

I Lexia Provia - Handbok finns tydliga beskrivningar av de olika språkliga kategorier som finns i Lexia och de övningar som hör till varje kategori.

Läs mer