Kurser

Martti Mårtens är en av upphovsmännen till Lexia Provia. Som stöd till pedagoger och logopeder erbjuder Martti Mårtens en tvådagarskurs i Lexia Provia genom sitt bolag Logopedkonsult AB. Välkommen att anmäla dig på Logopedkonsults hemsida.

Kurserna ges i Trust IT, Solna Centrum. Syftet är framförallt att du ska kunna avsätta mer tid till att reflektera över dina pedagogiska intentioner och se hur Lexia Provia på bästa sätt kan användas i din pedagogiska vardag. 

Dag 1 - Handhavandekurs
Kursen går igenom hur programmet används för att stötta dina elever. Du får lära dig hur du hittar och använder funktioner i Lexia Provia som tillgodoser de pedagogiska behov dina elever har.

Dag 2- Teoretisk och pedagogisk orientering
Varför finns övningar i t.ex. fonologisk bearbetning? Hur är de tänkta att fungera? För vilka elever och för vilka tillkortakommanden?

Bokning av kurser görs på Kursanmälan

Kontakta Martti Mårtens för skräddarsydda utbildningar, www.logopedkonsult.se