Versioner av Sanoma Utbildnings digitala material

Digitala läromedel
Våra digitala läromedel är våra kända och etablerade titlar i en helt ny digital form. I denna interaktiva lösning ingår bl.a. en inbyggd lärarhandledning, självrättande övningar, flipped classrom-övningar och en översikt som visar klassens och enskilda elevers progression.


Onlineboken
Många av våra titlar finns som onlinebok. En onlinebok speglar innehållet i den tryckta boken och har dessutom i de flesta fall inläst ljud. Funktioner för att anteckna och skicka meddelanden ingår också.

Lärarmaterial
Lärarmaterial innebär bl.a. nedladdningsbara lärarhandledningar, lärarstöd, lärarens ljudfiler och prov.

Digitala versioner

Ladda ner översikt och beskrivning i pdf-format här