Pejlo

Från och med 1 mars 2018 har Pejlo digitala diagnoser utgått ur sortimentet. De aktuella licenserna kommer att kunna användas till och med 25 Maj.

Licenser som ej använts per den 25 maj löser vi in.

Klicka här för att logga in på pejlo.se om ni har en aktiv licens.