Översikt

Läromedel utifrån dina behov!

Länge har läromedel varit synonymt med den tryckta boken. Digitaliseringen av skolan öppnar nu spännande möjligheter att erbjuda text och bild i olika format med nya smarta funktioner.

Oavsett vilka verktyg du använder i undervisningen idag och i framtiden har vi moderna läromedel anpassade utifrån just dina behov.

Sanoma Utbildning digital

Sanoma Utbildning digital

Våra digitala läromedel börjar alltid med en bra bok. Här finns ett urval av våra titlar i vår nya digitala form.

Bingel

bingel

Bok + bingel = roliga och varierande övningar!

 

Lexia Provia

Lexia Provia

Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Lexia och Provia är verktyg för läs- och skrivinlärning avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

 

Onlinebok/Lärarmaterial

Onlinebok Lärarmaterial

Nu finns många av våra böcker även i digitalt format med extra funktioner för att underlätta inlärningen!

 

 

Övningsmästaren

Övningsmästaren

Övningsmästaren är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.