Basläromedel 1-3

ZickZack F-3

Ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk som inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar - både dig som lärare ...

Läs mer

Uppdrag X

Nu börjar ett nytt läsäventyr! Uppdrag X är här! - Det moderna läromedlet i svenska för tjugohundratalets elever! Barn idag v...

Läs mer

SpråkDax - LäsDax

SpråkDax är samlingsnamnet för en rad komponenter som till­sammans blir ett heltäckande grundläromedel i svenska fk-3. LäsDax...

Läs mer

SpråkDax - AlfabetsDax

AlfabetsDax består av två olika komponenter: väggalfabet med humoristiska bilder, samt cm-markerade bokstavsremsor.

Läs mer

Språkbiten/Bygga ord

Ett läsinlärningsmaterial där stavelsen används som stöd i både läs- och skrivmomenten. Språkljuden kopplas samman till färdi...

Läs mer

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!