SpråkDax - LäsDax

Komponenter 

 

SpråkDax är ett gediget material för den som vill arbeta strukturerat med läs- och skrivundervisning i årskurs 1-3. Hjärtat i SpråkDax är LäsDax och SkrivDax - elevbok och arbetsbok samt lärarhandledningen LärarDax. LäsDax finns även som storbok.

LäsDax - storböcker
Storboken LäsDax är identisk med elevboken till sitt innehåll. Den används tillsammans med en större grupp elever för att skapa förförståelse för texttyper och innehållet. I storboken modellar läraren olika lässtrategier och klassen gör gemensamma språkliga laborationer. Eftersom boken är laminerad går det lätt att med en whiteboardpenna skriva och göra anteckningar i den, som sedan enkelt torkas bort med en trasa.

LäsDax - elevböcker
I årskurs 1 är elevbok och arbetsbok samma bok, LäsDax&SkrivDax 1. I boken arbetar eleven direkt i texterna och gör dels samma språkliga laboration som gjordes i storboken, dels även en individuell laboration utifrån sin läsförmåga.
I åk 2 och 3 heter boken LäsDax och är då en textantologi som inte är tänkt som förbrukning. Laborationer och skrivande sker i stället i SkrivDax.

Klicka på omslagen för att bläddra i böckerna

   

SkrivDax - elevböcker
Till LäsDax & SkrivDax 1 finns nu även arbetsboken Mer SkrivDax 1. Den passar elever som vill ha lite större utmaning på vårterminen i åk 1. Mer SkrivDax 1 är uppbyggd på samma sätt som SkrivDax 2 och SkrivDax 3.

I SkrivDax 2 och SkrivDax 3 arbetar eleverna med att skriva egna texter efter modell och arbeta med grundläggande språklära. Som utgångspunkt används texterna från respektive LäsDax och de laborationer som gjorts kring dessa.
I SkrivDax 3 finns även diagnoser i läsförståelse till vissa av texterna. De passar utmärkt att använda inför de nationella proven i åk 3.

Klicka på omslagen för att bläddra i böckerna

   

LärarDax - lärarhandledningar
Med LärarDax får läraren en väl strukturerad undervisningsmanual. Handledningen beskriver i detalj hur man ska arbeta med varje tema i LäsDax och ger återkommande förslag på hur man ytterligare individualiserar arbetet med texterna. LärarDax innehåller dessutom visst kopieringsunderlag, hemläxor (i LärarDax 1) och information till föräldrarna.

Klicka på omslagen för att bläddra i böckerna

    

LäxDax - läxböcker
I åk 2 och 3 finns separata läxböcker som bygger vidare på de uppgifter man gemensamt och på egen hand arbetat med i LäsDax och SkrivDax.

Klicka på omslagen för att bläddra i böckerna

   

SångDax
Vissa av texterna i LäsDax går även att sjunga. Clas Rosvall har tonsatt 16 av sina texter som vi har samlat på en cd - SångDax.

SpråkDax årskurs 1
LäsDax & SkrivDax 1
ISBN: 62277161 Pris: 119kr
+ -
Köp
LäsDax & SkrivDax 1 onlinebok Ny (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52350805 Pris:
+ -
Köp
Mera SkrivDax 1
ISBN: 52304389 Pris: 59kr
+ -
Köp
LärarDax 1
ISBN: 52312001 Pris: 394kr
+ -
Köp
SpråkDax årskurs 2
LäsDax 2
ISBN: 62277406 Pris: 152kr
+ -
Köp
LäsDax 2 onlinebok Ny (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52350829 Pris:
+ -
Köp
SkrivDax 2
ISBN: 62277420 Pris: 74kr
+ -
Köp
SkrivDax/LäxDax 2 elevpaket läsår, 1ex SkrivDax + 1ex LäxDax A+B
ISBN: 52354902 Pris: 125kr
+ -
Köp
LäxDax 2A
ISBN: 62291112 Pris: 43kr
+ -
Köp
LäxDax 2B
ISBN: 62291136 Pris: 43kr
+ -
Köp
LärarDax 2
ISBN: 62277468 Pris: 459kr
+ -
Köp
SpråkDax årskurs 3
LäsDax 3
ISBN: 62277451 Pris: 180kr
+ -
Köp
LäsDax 3 onlinebok Ny (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52350843 Pris:
+ -
Köp
SkrivDax 3
ISBN: 62277475 Pris: 91kr
+ -
Köp
SkrivDax/LäxDax 3 elevpaket läsår, 1ex SkrivDax + 1ex LäxDax A+B
ISBN: 52354919 Pris: 140kr
+ -
Köp
LäxDax 3A
ISBN: 62296278 Pris: 43kr
+ -
Köp
LäxDax 3B
ISBN: 62296292 Pris: 43kr
+ -
Köp
LärarDax 3
ISBN: 62277512 Pris: 422kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Bingel

Bingel är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Klicka här för att beställa inloggning till bingel

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se 

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Kontakta mig

Mia Söderberg, Förläggare
mia.soderberg@
sanomautbildning.se

08-587 642 25