Kemi Direkt

Kemi Direkt ljudbok (mp3-format)

Här kan du utan kostnad lyssna på eller ladda ner hela nya Kemi Direkt som ljudbok i mp3-format.

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".

Kapitel 1 Kemins grunder

Kemins grunder - sid 2
Innehåll - sid 3
Kemi förr och nu - sid 4
Egyptierna gav oss ordet kemi - sid 5
Ett naturvetenskapligt arbetssätt - sid 6
I kemilabbet - sid 7
Säker kemi - sid 8
Säker kemi - sid 9
Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar - sid 10
Molekyl - sid 11
Kemiska tecken och formler - sid 12
Kemispråket - sid 13
Ämnens egenskaper - sid 14
Fast, flytande eller gas - sid 15
Värme är rörelse - sid 16
Densitet - sid 17
Rena ämnen och blandningar - sid 18
Lösning och lösningsmedel - sid 19
Mättad lösning - sid 20
Vätskor kan lösa gaser - sid 21
Legering - en metallblandning - sid 22
Emulsion - en "omöjlig" blandning - sid 23
Att separera ämnen - sid 24
Filtrering och extrahering - sid 25
Destillering - sid 26
Kromatografi - sid 27
Ämnen kan förändras - sid 28
Reaktionsformel - sid 29
Det brinner - sid 30
Att släcka en eld - sid 31
Sammanfattning 1 - sid 32
Sammanfattning 1 - sid 33
Sammanfattning 1 - sid 34
Sammanfattning 1 - sid 35
Plussidor Atomens historia - sid 36
Plussidor Flampunkt och antändningstemperatur - sid 37
Plussidor Aggregationstillstånd - sid 38
Plussidor Kokpunkt och lufttryck - sid 39
Uppslaget 1a - sid 40
Uppslaget 1a - sid 41
Uppslaget 1b - sid 42
Uppslaget 1b - sid 43

Kapitel 2 Luft, vatten, mark, syror och baser

Luft, vatten, mark, syror och baser - sid 44
Innehåll - sid 45
Luft - sid 46
Luft är en gasblandning - sid 47
Koldioxid - sid 48
Ozon - sid 49
Förstärkt växthuseffekt - sid 50
Fossila bränslen - sid 51
Andra ämnen i luften - sid 52
Vatten - sid 53
Vatten har ovanliga egenskaper - sid 54
Ytspänning - sid 55
Det mesta är saltvatten - sid 56
Rent vatten är en bristvara - sid 57
Vattenrening - sid 58
Så här fungerar ett avloppsreningsverk - sid 59
Mark - sid 60
Några bergarter - sid 61
Jord i kretslopp - sid 62
Berg i kretslopp - sid 63
Syror och baser 1 - sid 64
Neutral lösning - sid 65
Syror är vanliga - sid 66
SIV-regeln - sid 67
Baser är inte så vanliga - sid 68
Svaga baser - sid 69
Åtgärder - sid 70
Sammanfattning 2 Luft - sid 71
Sammanfattning 2 Vatten - sid 72
Sammanfattning 2 Syror och baser 1 - sid 73
Plussidor Vattenånga i luften - sid 74
Plussidor Vattenånga i luften - sid 75
Uppslaget 2a Luft - sid 76
Uppslaget 2a Vatten - sid 77
Uppslaget 2b Beskriv och förklara - sid 78
Uppslaget 2b Vem har rätt? - sid 79

Kapitel 3 Kol och kolföreningar

Kol och kolföreningar - sid 80
Innehåll - sid 81
Organisk kemi - kolets kemi - sid 82
Grafit - sid 83
Fulleren - sid 84
Amorft kol - sid 85
Kolväten - sid 86
Metan - sid 87
Naturgas, gruvgas, sumpgas och biogas - sid 88
Propan och butan - sid 89
Enkel- och dubbelbindning - sid 90
Mättade och omättade kolvägen - sid 91
Plaster - sid 92
Fossila bränslen - sid 93
Olja - sid 94
Bensin och diesel - sid 95
Naturgas - sid 96
Förbränning av fossila bränslen - sid 97
Alkoholer - sid 98
Etanol - sid 99
Etanol bättre än bensin? - sid 100
Glykol - sid 101
Organiska syror och estrar - sid 102
Organiska syror har en karboxylgrupp - sid 103
Estrar ger smak och doft - sid 104
Sammanfattning 3 - sid 105
Sammanfattning 3 - sid 106
Plussidor Nobelprisen i fysik och kemi år 2010 - sid 107
Plussidor Polymerer - sid 108
Plussidor Tillverkning av papper - sid 109
Plussidor Härdplaster - sid 110
Plussidor Termoplaster - sid 111
Uppslaget 3a - sid 112
Uppslaget 3a - sid 113
Uppslaget 3b Beskriv och förklara - sid 114
Uppslaget 3b Vem har rätt? - sid 115

Kapitel 4 Livets kemi

Livets kemi - sid 116
Innehåll - sid 117
Fotosyntes och cellandning - sid 118
Fotosyntesen - sid 119
Cellandningen - sid 120
Fotosyntes och cellandning samspelar - sid 121
Kolhydrater - sid 122
Enkla sockerarter - sid 123
Disackarider - sid 124
Polysackarider - sid 125
Energi och fibrer - sid 126
Diabetes - sid 127
Exempel på konstgjorda sötningsmedel - sid 128
Sockerfri, osockrad eller light? - sid 129
Fetter - sid 130
Fetter är estrar - sid 131
Proteiner - sid 132
Aminosyror bygger proteiner - sid 133
Vitaminer och mineralämnen - sid 134
Vitaminer - sid 135
Sammanfattning 4 - sid 136
Sammanfattning 4 - sid 137
Plussidor Fett - nyttigt eller farligt? - sid 138
Antioxidanter och kosttillskott - sid 139
Plussidor Kost och hälsa - sid 140
Plussidor Kost och hälsa - sid 141
Uppslaget 4a Fotosyntes och cellandning - sid 142
Uppslaget 4a Fetter - sid 143
Uppslaget 4b Beskriv och förklara - sid 144
Uppslaget 4b Vem har rätt? - sid 145

Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner

Atomer, joner och kemiska reaktioner - sid 146
Innehåll - sid 147
I atomens inre - sid 148
Atomens delar - sid 149
Elektronskal - sid 150
Atomnummer och atommassa - sid 151
Periodiska systemet - sid 152
Perioder och grupper - sid 153
Alkalimetaller - sid 154
Ädelgaser - sid 155
Metaller - sid 156
Järn - sid 157
Stål - sid 158
Aluminium - sid 159
Zink - sid 160
Platina - sid 161
Joner - sid 162
Positiva joner - sid 163
Negativa joner - sid 164
Jonbindning - sid 165
Syror och baser 2 - sid 166
Stark och svag syra - sid 167
Baser - sid 168
Neutralisation - sid 169
Salter - sid 170
Salter är jonföreningar - sid 171
Koksalt - natriumklorid - sid 172
Gips - kalciumsulfat - sid 173
Mineraler - sid 174
Sammanfattning 5 I atomens inre - sid 175
Sammanfattning 5 Metaller - sid 176
Sammanfattning 5 Syror och baser 2 - sid 177
Plussidor Kemiska bindningar - sid 178
Plussidor Kovalent bindning - elektronparbindning - sid 179
Plussidor Oxidation och reduktion - sid 180
Plussidor Metaller oxideras och icke-metaller reduceras - sid 181
Plussidor Elektrokemi - sid 182
Batteri - sid 183
Plussidor Elektrolys - sid 184
Plussidor Rostskydd - sid 185
Uppslaget 5a I atomens inre - sid 186
Uppslaget 5a Syror och baser 2 - sid 187
Uppslaget 5b Beskriv och förklara - sid 188
Uppslaget 5b Vem har rätt? - sid 189

Kapitel 6 Hållbar utveckling

Hållbar utveckling - sid 190
Innehåll - sid 191
Vårt hem jorden - sid 192
Bing Bang, stjärnor och planeter - sid 193
Blågröna bakterier - fotosyntes - sid 194
Livet anpassar sig - sid 195
Principer för en hållbar utveckling - sid 196
Sex principer - sid 197
Resurser - sid 198
Spridning - sid 199
Halter - sid 200
Tid - sid 201
Jämvikt - sid 202
Ämnens egenskaper - sid 203
Försiktighetsprincipen - sid 204
Klimat och miljö - sid 205
Den globala uppvärmningen - sid 206
Försurning av haven - sid 207
Ozonlagret - sid 208
Återvinning av avfall - sid 209
Sammanfattning 6 Vårt hem jorden - sid 210
Sammanfattning 6 Klimat och miljö - sid 211
Plussidor Livscykelanalys - sid 212
Plussidor Livscykelanalys - sid 213
Plussidor Kemikalier och kemiska ämnen - sid 214
Plussidor Konsumentprodukter och hållbar utveckling - sid 215
Uppslaget 6a Gör en miljöanalys - sid 216
Uppslaget 6a Gör en miljöanalys - sid 217
Uppslaget 6b Rätt eller fel? - sid 218
Uppslaget 6b Vem har rätt? - sid 219

 

Kemi Direkt - ny upplaga
Kemi Direkt - ny upplaga
ISBN: 62297626 Pris: 325kr
+ -
Köp
Kemi Direkt onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52351642 Pris:
+ -
Köp
Kemi Direkt Lärarmaterial online (pdf) - ny upplaga
ISBN: 52309216 Pris:
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 1 (5-pack)
ISBN: 52327470 Pris: 219kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 2 (5-pack)
ISBN: 52327487 Pris: 219kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 3 (5-pack)
ISBN: 52327494 Pris: 219kr
+ -
Köp
Laborera Direkt Kemi 1-3 Lärarguide online pdf
ISBN: 52333655 Pris:
+ -
Köp
Kemi Direkt digital (elevlicens) 1 år
ISBN: 52344217 Pris:
+ -
Köp
Kemi Direkt digital (lärarlicens) 1 år
ISBN: 52344224 Pris:
+ -
Köp
Kemi Direkt elevpaket 1 ex. Grundbok + 1 ex digital elevlicens 1 år
ISBN: 52350553 Pris: 345kr Utkommer: 2017-10-20
+ -
Köp

NO digitalt paket åk 6-9

NO digitalt paket innehåller en elevlicens av respektive Biologi Direkt, Kemi Direkt och Fysik Direkt och gäller i ett år.

Läs mer

Sanoma Utbildning digital

För dig som beställer våra nya digitala läromedel, observera att du måste beställa en lärarlicens per produkt för att kunna administrera dina elevlicenser.

Se inspelade webbinarier om våra digitala läromedel

NO-Direkt digital, Awesome 7 digital och Prio Matematik 7 digital.

Se filmer

Redaktionen tipsar

Fysik Direkt ny upplaga

Redaktionen tipsar

Biologi Direkt ny upplaga