Ekonomi

Ekonomi

Goodwill Företagsekonomi 1 upplaga 2

Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Bo...

Läs mer

Goodwill Företagsekonomi 2

"Från affärsplan till årsredovisning" - Goodwill Fe 2 ger fördjupning. Goodwill är ett heltäckande läromedel samt förbättrat,...

Läs mer

Goodwill Företagsekonomi 2 upplaga 2

Goodwill Företagsekonomi 2 ger fördjupade kunskaper i ämnet företagsekonomi och utgår från Kursplanen för kursen med samma na...

Läs mer

Agenda Företagsekonomi

Låt dina elever följa den entreprenöriella processen från affärsidéns utformning till bokslut i Agenda 1. I Agenda 2 utveckla...

Läs mer

Goodwill Redovisning 2

Goodwill Redovisning 2 är ett läromedel som täcker innehållet för ämnesplanen med samma namn (Gy 2011/Vux 2012). Goodwill Red...

Läs mer

Goodwill Redovisning 2 Upplaga 2

Den nya upplagan av Goodwill Redovisning 2 är uppdaterad efter gällande lagstiftning och regelverk på redovisningsområdet. Re...

Läs mer

Goodwill Entreprenörskap 100p

Goodwill Entreprenörskap online - från idé till verklighet. Med Goodwill Entreprenörskap lär sig eleven, förutom teori, hur v...

Läs mer

Ledarskap och organisation

Våren 2018 kommer Ledarskap och organisation. Det är en helt omarbetad version av vår uppskattade bok inom ämnet. Allt är nys...

Läs mer

Fördjupning

Marknadsföring - modeller och principer upplaga 4

Marknadsföring - modeller och principer är en modern, tydlig, relevant och förklarande bok om marknadsföring på grundnivå. En...

Läs mer

Marknadsföring av lyx och premium

En bok med syfte att utforska fenomenet lyxmarknadsföring och lyxvarumärken från ett djupare och mer forskningsorienterat per...

Läs mer

Företagsekonomi - i praktik och princip

Företagsekonomi - i praktik och princip är en komplett grundbok i ämnet företagsekonomi. Boken täcker alla de olika delar som...

Läs mer

Projektledning upplaga 7

Projektledning riktar sig till alla som studerar projektledning, oavsett bransch och typ av projekt.

Läs mer

Företagsekonomi - från begrepp till beslut upplaga 7

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi. Boken är indelad i f...

Läs mer

Att läsa och förstå bokslut

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för när årsbokslut och årsredovisningar måste upprättas och ...

Läs mer

Metoder för undersökande arbete Sju-stegsmodellen

En praktisk och handfast bok i undersökningsmetodik, med tips för att samla in och tolka fakta, dra slutsatser och sedan pres...

Läs mer

Företagsekonomi för icke-ekonomer

Denna andra upplagan av Företagsekonomi för icke-ekonomer har fått nya exempel, uppdaterad fakta, och ett nytt utseende. Boke...

Läs mer

Att få svar

Att få svar är en bok som hjälper dig i undersökningar, utredningar och forskning. Här behandlas ingående hur du samlar infor...

Läs mer

Goodwill Företagsekonomi 2 Ny upplaga!

Goodwill Företagsekonomi 2 har uppdaterats och innehåller bland annat ett helt nytt kapitel om digital marknadsföring!

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Kontakta oss

Order och beställning
08-587 642 10
kundtjanst@sanomautbildning.se