Psykologi och filosofi

Personlig utveckling

Boken handlar om hur människan fungerar mentalt och psykiskt och innehåller teorier om hur man ska göra för att lyckas med si...

Läs mer

Mänskligt - Psykologi 1 och 2

Mänskligt. Det är en sammanhållen serie böcker för kurs 1 och 2. Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala...

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teor...

Läs mer

Filosofera

Vår nya bok Filosofera är skriven för kursen Filosofi 1, helt enligt Gy 2011. Att utveckla tänkandet har fått ökat fokus i sk...

Läs mer

Lev i tiden - Psykologi 1

Lev i tiden - Psykologi 1. Människor är spännande med sina likheter och olikheter. Kunskaper i psykologi är till nytta i mång...

Läs mer

Psykologi

Psykologi är avsedd för kurs A och B för gymnasieskolan och komvux. Boken varvar beskrivningar och teorier med exempel från v...

Läs mer

Sanoma Utbildning 25 år

Sanoma Utbildning har sedan starten 1993 utmanat det konventionella när vi utvecklat våra läromedel. Vårt mål är att stötta och vägleda lärare och att uppmuntra elevers nyfikenhet att lära. Det är vår historia – men också vår framtid.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer