Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan

Vård- och omsorgsarbete 1 Upplaga 1 ljudbok (mp3-format)

För att lyssna på boken, vänsterklicka på länkarna.

För att ladda ner boken på din dator eller mp3-spelare, högerklicka på länkarna och ange "spara mål som".Här kan du ladda ner Vård- och omsorgsarbete 1 som ljudbok i mp3-format.

Förord - sid 3
Innehåll - sid 5
Innehåll - sid 6
Innehåll - sid 7
Innehåll - sid 8

Kapitel 1 Vård och omsorg

Vård och omsorg - sid 9
Vård och omsorg i ett historiskt perspektiv - sid 10
Medeltiden - sid 10-12
1800-talet - sid 12-13
1900-talet - sid 13
1900-talet - sid 14
Vad är vård? - sid 15
Definitioner av omvårdnad - sid 16
Några kända omvårdnadsforskare i Norden - sid 17
Vad är omsorg och social omsorg? - sid 18
Några forskare inom social omsorg - sid 18-19
Socialstyrelsens definition av vård och omsorg - sid 19
Vad är socialt arbete? - sid 19
Definition av socialt arbete - sid 19-21
Arbeta inom vård och omsorg - yrkesrollen - sid 21-22
Socialpedagogiskt förhållningssätt - sid 23
Vård- och omsorgsuppgifter - sid 23-25
Kontaktmannaskap - sid 25-26
Stimulera till kontakter och aktiviteter - sid 26-27
Genombrottsmetoden - sid 27-28
Kasam - sid 28-29
Studieuppgifter - sid 30

Kapitel 2 Kommunikation

Kommunikation - sid 31-32
Kommunikation - sid 32
Envägskommunikation - sid 32-33
Tvåvägskommunikation - sid 33
Flervägskommunikation - sid 33
Redskap för kommunikation - sid 33
Verbal kommunikation - sid 34
Icke-verbal kommunikation - sid 34
Hinder för kommunikation - sid 35
Avstånd och närhet - sid 35-37
Beröring - sid 37
Taktil stimulering - sid 37-38
Det goda samtalet - sid 39
Lyssna aktivt - sid 39
Öppna frågor - sid 39-40
Bekräftelse - sid 40
Kultur inom vård och omsorg - sid 40-41
Musik och sång - sid 42-44
Estetik - sid 44-45
Studieuppgifter - sid 45

Kapitel 3 Bemötande och etiskt förhållningssätt

Bemötande och etiskt förhållningssätt - sid 46-47
Mötet - sid 47-48
Vad skapar förutsättningar för ett bra möte? - sid 48-49
Möten i arbetslivet - sid 49-50
Mötet med brukaren/patienten - sid 50
Vad är etik? - sid 50-51
Etiskt förhållningssätt - sid 51-52
Personlighet - sid 52
Empati - sid 53
Empati - sid 54
Sympati - sid 55
Självbestämmande - sid 56
Integritet - sid 56-57
Värdighet och respekt - sid 57-58
Människovärdesprincipen - sid 58
Godhetsprincipen - sid 58
Helhetssyn - sid 59
Normalisering - sid 59
Attityder - fördomar - sid 59
Hur kan vi bli av med våra fördomar? - sid 60
Demens - sid 61
Alzheimers sjukdom - sid 62
Alzheimers sjukdom - sid 63
Bemötande av en person med demenssjukdom - sid 64
Studieuppgifter - sid 65-66

Kapitel 4 Gerontologi

Gerontologi - sid 67-68
Gerontologi - sid 68-69
Det fysiska, biologiska, åldrandet - sid 69
Skelett, leder och muskler - sid 70-71
Könsorganen - sid 72
Sinnesorganen - sid 72
Hjärnan - sid 72
Minnet - sid 73-74
Det psykiska åldrandet - sid 74-77
Gerotranscendens - sid 77
Det sociala åldrandet - sid 78
Rollförändringar - sid 78
Socialt nätverk - sid 78
Den tredje åldern - sid 79
Den tredje åldern - sid 80
Äldre med utländsk bakgrund - sid 81
Värdigt liv i äldreomsorgen - sid 82
Värdighetsgarantin - sid 83
Studieuppgifter - sid 84

Kapitel 5 Arbetsställningar, förflyttningsteknik. Tekniska hjälpmedel och it-stöd

Arbetsmiljö inom vård och omsorg - sid 86
Förflyttning - sid 87
Förflyttning - sid 88
Förflyttningsteknik - sid 89
Sitta upp i sängen - sid 90
Vändning i säng, två vårdare - sid 91
Hjälp att sitta på sängkanten, två vårdare - sid 92
Förflyttning från säng till stol - sid 93
Person som hasat ner i stol eller rullstol - sid 94
Bäddning med en person i säng - sid 95
Bäddning med en person i säng - sid 96
Bäddning med en person i säng - sid 97
Byte av skjorta när personen är sängliggande - sid 98
Hjälpmedel - sid 99
Olika typer av hjälpmedel - sid 100-105
Andra hjälpmedel - sid 105
It-stöd i vård och omsorg - sid 105-107
Administrativa uppgifter - sid 107
Säker informationshantering - sid 107-108
Nationell eHälsa - sid 108-109
Sjukvårdsrådgivning - sid 109
Studieuppgifter - sid 110-111

Kapitel 6 Hygien

Smitta - smittspridning - sid 113
Smitta - smittspridning - sid 114
Smitta - smittspridning - sid 115
Smitta - smittspridning - sid 116
Smittspridning - sid 117
Smittspridning - sid 118
Livsmedelshygien - sid 119-121
Basala hygienrutiner - sid 122-123
Handdesinfektion - sid 123
Handtvätt - sid 124
Arbetskläder - sid 124-125
Handskar - sid 125
Skyddsrock/plastförkläde - sid 125-126
Desinfektion - sid 126
Värmedesinfektion - sid 127
Kemisk desinfektion - sid 128
Sterilisering - sid 129
Studieuppgifter - sid 130

Kapitel 7 Personlig vård

Personlig hygien - sid 131-133
Övre toalett - sid 133
Intimhygien - sid 133-134
Duschning - sid 134-135
Fot- och nagelvård - sid 135-136
Munvård - sid 136
Tandlossning - sid 137
Hjälp med tandborstning - sid 138
Tandprotes - sid 139
Munvård när personen inte själv kan medverka - sid 14
Studieuppgifter - sid 141

Kapitel 8 Mat - dryck - vila

Vårt behov av näring - sid 143-145
Nedsatt aptit - sid 145-146
Body Mass Index, kroppsmasseindex, BMI - sid 146
Mat från olika kulturer - sid 147-148
Specialkoster - sid 148-149
Proteinreducerad kost - sid 150
Glutenfri kost - sid 150
Laktosfri kost - sid 150
Vegetarisk kost - sid 151
Gelékost - sid 151
Kosttillägg och berikningsprodukter - sid 152
Vårt behov av vätska - sid 153
Intorkning - sid 153-154
Övervätskning - sid 154
Att få hjälp att äta och dricka - sid 154-155
Vårt behov att tömma urinblåsa och tarm - sid 155-156
Avföringsvanor - sid 156-157
Inkontinens - sid 157-159
Vårt behov av vila - sid 159-160
Sömnbrist - sid 160
Vårdsäng - sid 160-161
Studieuppgifter - sid 162

Kapitel 9 Observationer och medicintekniska uppgifter

Observationer av grundläggande kroppsfunktioner - sid 164
Andning - sid 164
Andningskontroll - sid 164-165
Andningskontroll - sid 165
Cirkulation - sid 166
Blodtryck - sid 167
Blodtryck - sid 167-168
Komplikationer vid inaktivitet - sid 168-169
Skelett, muskler och leder - sid 169
Förebyggande åtgärder - sid 169
Fallolyckor - sid 170
Riskfaktorer - sid 171
Att förebygga fallolyckor - sid 172
Tarm och urinvägar - sid 173
Medvetande - sid 174
Inspektion - sid 175
Smärta - sid 176
Smärta - sid 176-178
Vård och omsorg av person med sår - sid 178-179
Olika typer av sår - sid 179
Bensår - sid 179
Diabetessår - sid 180
Trycksår - sid 180-181
Orsaker till trycksår - sid 181
Trycksårets olika stadier - sid 182
Hur förebygger man trycksår? - sid 183
Såromläggning - sid 184
Ren rutin - sid 184-185
Efter omläggningen - sid 185
Val av förband - sid 186
Olika typer av förband - sid 186
Urinprov - sid 186-187
Kvantitativ analys - sid 187-188
Avföringsprov - sid 188
Kroppstemperatur - sid 189
Temperaturmätning i munnen, oralt - sid 189
Temperaturmätning i armhålan, axillärt - sid 189-190
Temperaturmätning i örat - sid 190
Temperaturmätning i ändtarmen, rektalt - sid 190
Feber - sid 190-191
Studieuppgifter - sid 191-192

Kapitel 10 Stöd och hjälp i hemmet

Stöd och hjälp i hemmet - sid 194
Olika former av hjälp och stöd - sid 195
Planering och inköp av varor - sid 195
Apoteksärenden - sid 195
Post- och bankärende - sid 195-196
Hjälp vid måltider - sid 196
Måltiden - sid 196-197
Städning - sid 197-202
Rengöring av hjälpmedel - sid 202
Tvätt - sid 202-203
Studieuppgifter - sid 204

Kapitel 11 Lagar inom vård och omsorg

Lagar inom vård och omsorg - sid 205-206
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 206
Socialtjänstlagen - sid 206
Lex Sarah - sid 207
Tvångslagar inom vård och omsorg - sid 207
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52) - sid 207-209
Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:870) - sid 209
Patientsäkerhetslagen (2010:659) - sid 209-210
Lex Maria - sid 210
Delegering av medicinska uppgifter - sid 211
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - sid 211
Hälso- och sjukvård m.m. - sid 211-212
Tystnadsplikt och sekretess - sid 212
Patientdatalagen (SFS 2008:355) - sid 212-213
Dokumentation - sid 213
Funktionsnedsättningar - sid 213
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) - sid 214
Personkrets - sid 214
Studieuppgifter - sid 215

Vård och omsorg

Ämnets syfte - sid 216-217
Kursen Vård- och omsorgsarbete 1 - sid 217
Centralt innehåll - sid 217

Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan
Vård- och omsorgsarbete 1
ISBN: 52330807 Pris: 355kr
+ -
Köp
Vård- och omsorgsarbete 1 onlinebok Ny (elevlicens) 1 år
ISBN: 52340004 Pris: Utkommer: 2018-01-15
+ -
Köp

Nyheter inom Vård och Omsorg

Nu kommer våra omtyckta böcker i nya upplagor med ett uppdaterat innehåll och en ny förbättrad och tilltalande layout.

Se folder här

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för gymnasie & vuxenutbildning?

Läs mer

Vårdlärarrummet

Nu finns en ny grupp på Facebook - Vårdlärarrummet. Den är till för lärare på VO- och BF-programmen.Där delar vi med oss av tips, nyheter, inbjudningar och mycket annat.

Välkommen i gänget!

Kontakta mig

Maria Sandum, redaktör
maria.sandum@
sanomautbildning.se

08-587 642 51