Juridik

Rätt Moms 2018

Rätt Moms 2018 innehåller flera nyheter, ställningstaganden och rättsfall. År 2018 ändras momslagen vad gäller momsskattesats...

Läs mer

Rätt Arbetsrätt 2018

Rätt Arbetsrätt 2018 innehåller information om den nya dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas. Förordningen e...

Läs mer

Rätt Bolagsrätt 2018

Rätt Bolagsrätt 2018 innehåller flera nyheter. Bland annat har delar kring handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag utöka...

Läs mer

Rätt Lön 2018

Rätt Lön 2018 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok som berör löner och ersättningar för samtliga typer av anställda...

Läs mer

Rätt Skatt 2018

Rätt Skatt 2018 är ett enkelt och snabbt sätt att få nödvändig kunskap om en mängd viktiga begrepp inom inkomstskatten. Boken...

Läs mer

Framgångsrika ägarskiften

Framgångsrika ägarskiften följer fem steg: från att börja tänka tanken till att faktiskt förbereda och sedan genomföra ett äg...

Läs mer

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan

Den fjärde upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas ändringar i marknadsföringslagen och ny...

Läs mer

Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och gäller i princip all verksamhet som behandlar enskilda personers...

Läs mer

Familjejuridik upplaga 2

Familjejuridik vänder sig i första hand till juridik- och socionomstudenter men kan med fördel användas av den som arbetar me...

Läs mer

Due Diligence - besiktning av företag

Due diligence är den engelska termen för företagsbesiktning. Företagsbesiktning är den granskning som sker av företag inför e...

Läs mer

Bostadsrätt - en handbok för styrelsen

Att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening ställer stora krav. Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreninge...

Läs mer

Mervärdesskattens grunder Upplaga 3

Mervärdesskatten är en viktig skatt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Skatten är ett effektivt redskap för staten att få ...

Läs mer

Diskriminering på arbetsplatsen

Diskriminering på arbetsplatsen tar på ett enkelt och begripligt sätt upp de regler och frågeställningar som gäller för arbet...

Läs mer

Anställning, Uppsägning, Avsked

Anställning, Uppsägning, Avsked är en helt ny bok med syfte att ge praktisk vägledning och kunskap om anställningar - både hu...

Läs mer

Pressmeddelanden

Beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken, utsedd till Årets Talare 2017 av Talarforum, debuterar i september som författare. Boken Le! Det är inte tanken som räknas, handlar om hur man med små, men konkreta medel får det roligare på jobbet.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer