Metoder för undersökande arbete Sju-stegsmodellen


Metoder för undersökande arbete

Metoder för undersökande arbete bygger på en modell i sju steg som är lika användbar i daglig problemlösning som i projektarbeten och uppsatsskrivning. Boken är en praktisk och handfast bok i undersökningsmetodik.

Metoder för undersökande arbete ger en lång rad handfasta tips för att samla in fakta, tolka dem, dra slutsatser och sedan presentera resultatet. Den innehåller också ett antal teorier, beskrivna på ett filosofiskt sätt, som leder till reflektion och fördjupning.

Metoder för undersökande arbete består av sex block. Det första ger en allmän översikt av sju-stegsmodellen modellen och situationer när den kan användas. I andra blocket får du en mer detaljerad genomgång av de sju stegen, mer som i en handbok. I bokens avslutande block fördjupas kunskaperna om hur man arbetar undersökande och du får du ett antal teorier som kan leda till reflektion kring undersökande arbete.

Författare:
Kerstin Burell och Jan-Axel Kylén.  Båda författarna har lång och bred erfarenhet som konsulter och författare samt av undervisning på högskola och av utveckling av läromedel.

Avsedd för:
Studerande på eftergymnasial nivå som skriver uppsatser, arbetar i projektgrupper eller som genomför undersökningar, utredningar eller forskningsrapporter på grundläggande nivå. Boken kan även användas av utbildningsföretag och i samband med företagsintern utbildning.

Metoder för undersökande arbete Sju-stegsmodellen
Metoder för undersökande arbete - Sju-stegsmodellen
ISBN: 62259525 Pris: 325kr
+ -
Köp

Pressmeddelanden

Beteendevetaren och föreläsaren Ami Hemviken, utsedd till Årets Talare 2017 av Talarforum, debuterar i september som författare. Boken Le! Det är inte tanken som räknas, handlar om hur man med små, men konkreta medel får det roligare på jobbet.

- Här hittar du våra senaste pressmeddelanden.

Läs mer

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för högskola, universitet och eftergymnasiala utbildningar?

Läs mer

Katalog Universitet Högskola

Här kan du bläddra i och ladda ner vår högskolekatalog

Klicka här för att bläddra

Klicka här för att ladda ner

Lärarexemplar

Beställ ditt eget lärarexemplar.

Läs mer