Beställ Lexia Provia

Unikt och beprövat program för läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd.

Klicka här för att läsa mer om Lexia Provia

Om du vill beställa en kommun- eller logopedlicens maila dina uppgifter till charlotta.wendt@sanomautbildning.se

Adressuppgifter

Skola
Adress
Postnummer
Ort
Förnamn
Efternamn
E-post
Ev. avvikande fakturaadress
Faktura Skola/Kommun
Faktura referens
Fakturaadress
Faktura postnummer
Faktura ort
Om du vill beställa en större licens maila dina uppgifter till charlotta.wendt@sanomautbildning.se