Beställ Lexia Provia

Unikt och beprövat program för läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd.

Klicka här för att läsa mer om Lexia Provia

Om du vill beställa en kommun- eller logopedlicens maila dina uppgifter till charlotta.wendt@sanomautbildning.se

Adressuppgifter

Skola
Adress
Postnummer
Ort
Förnamn
Efternamn
E-post
Ev. avvikande fakturaadress
Faktura Skola/Kommun
Faktura referens
Fakturaadress
Faktura postnummer
Faktura ort
Om du vill beställa en större licens maila dina uppgifter till charlotta.wendt@sanomautbildning.se
 

Kontakta mig

Lotta Wendt
charlotta.wendt@
sanomautbildning.se

08-587 642 74

Nyhet! Lexia Provia Handbok

I Lexia Provia - Handbok finns tydliga beskrivningar av de olika språkliga kategorier som finns i Lexia och de övningar som hör till varje kategori.

Läs mer