Sanomas mattefestival 2023 - Fullsatt

Mattefestivalen är fullsatt och det går inte längre att anmäla sig. Om du har frågor, vill lämna återbud eller vill få en återbudsplats är du välkommen att mejla info@sanomautbildning.se. Skriv Mattefestival i ämnesraden.

När: 7 mars 14.00–18.00
Var: 7A Odenplan (konferenslokal), Norrtullsgatan 6 (bredvid Akademibokhandeln)

Olika seminarier erbjuds parallellt vid fyra tidpunkter och du hinner gå på fyra st under eftermiddagen. Du får möjlighet att gå på flera intressanta och lärorika seminarier om matematik som både kommer att inspirera dig och ge dig idéer till din undervisning. Läs mer om de olika seminarierna längre ned på sidan!

I pauserna kan du botanisera i vår utställning av läromedel i matematik och prata med författare, förläggare och redaktörer.

Vi bjuder på ett välfyllt fikabord med matiga mackor och godsaker och du får tillfälle att hänga med kollegor och andra deltagare.

Vi ser fram emot att träffa dig!

14.15-14.45

4–6: Rika matematiska diskussioner med stöd av digitala responssystem
Patrik Gustafsson
I den här föreläsningen kommer jag utifrån tidigare och egen forskning diskutera och visa hur man kan använda digitala responssystem, som t ex Socrative, Menti eller Plickers för att genomföra lärorika klassrumsdiskussioner om viktiga matematiska idéer, metoder och begrepp. Flera kritiska framgångsfaktorer behandlas, men extra fokus riktas mot konstruktion av uppgifter. Tre forskningsbaserade principer för konstruktion av diskussionsuppgifter i multiple-choice format presenteras och diskuteras. Principerna exemplifieras även med stöd av sex uppgiftstyper och konkreta och direkt användbara uppgiftsexempel för åk 4–6.

7–9:  Gör bedömningen till ett lärtillfälle!
Synnöve Carlsson, Erica Lundkvist 
Bedömning är en viktig och nödvändig del i undervisningen samtidigt som både lektionstid och lärartid är begränsad. Hur kan vi utforma bedömningen så att eleverna utvecklas och lär sig även under den tid som används till olika former av bedömning?
Vi kommer, med konkreta exempel, presentera hur vi arbetar med olika typer av bedömning av våra elever. Vi visar, bland annat, hur vi utgår från traditionella prov och designar provsituationen till skriftlig formativ bedömning, till skriftliga parprov och muntliga prov. Ni kommer att få ta del av autentiska elevarbeten.

Gy: Konsten att argumentera utan att simulera
Niclas Larson
Argumentation har en central plats i matematiken, inte minst i de nya kurs- och ämnesplanerna. Med utgångspunkt i talserier, dvs. summor med ett oändligt antal termer, så ska vi se hur man på olika sätt kan argumentera för att det fascinerande förhållandet att talet 0,99999… inte bara är nära, utan faktiskt detsamma som 1.Vi ska också gräva oss ner i det spännande och irrationella talet roten ur 2.

15.00-15.30

4–6: Resonera med uttryck
Synnöve Carlsson och Erica Lundkvist
Kunskaper i algebra är nödvändiga för att eleverna ska kunna ta till sig mer avancerad matematik. Det är därför viktigt att algebran avdramatiseras och görs lättillgänglig för alla elever.
Under den här workshopen kommer vi tillsammans att arbeta med aktiviteter som främjar elevens förståelse för algebraiska uttryck samt att förenkla och beräkna värdet av algebraiska uttryck.

7–9: Rika matematiska diskussioner med stöd av digitala responssystem
Patrik Gustafsson
I den här föreläsningen kommer jag utifrån tidigare och egen forskning diskutera och visa hur man kan använda digitala responssystem, som t ex Socrative, Menti eller Plickers för att genomföra lärorika klassrumsdiskussioner om viktiga matematiska idéer, metoder och begrepp. Flera kritiska framgångsfaktorer behandlas, men extra fokus riktas mot konstruktion av uppgifter. Tre forskningsbaserade principer för konstruktion av diskussionsuppgifter i multiple-choice format presenteras och diskuteras. Principerna exemplifieras även med stöd av sex uppgiftstyper och konkreta och direkt användbara uppgiftsexempel för åk 7–9.

Gy och 7–9: Grafberättelser 
Emelie Reuterswärd
En grafberättelse är en klassrumsrutin som kan användas på både högstadiet och gymnasiet för att utveckla elevernas kunskaper om grafer, samband och matematiska modeller. Med utgångspunkt i korta filmer får eleverna skissa grafer som beskriver vardagliga fenomen. I den efterföljande diskussionen skapas ett naturligt behov av att införa viktiga begrepp som linjär, växande, avtagande, konstant, proportionalitet, derivata, exponentiellt samband osv. Grafberättelserna är lätta att variera och går att anpassa till olika elevgrupper och årskurser, från högstadiet till sista kursen på gymnasiet. 

16.00-16.30

4–6: Gör vanliga missuppfattningar till lärtillfällen!
Synnöve Carlsson, Erica Lundkvist
För att eleverna ska lyckas med sina matematikstudier så måste de våga att göra fel. Vi måste skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Ett sätt är att vi tillsammans med eleverna diskuterar olika felsvar och ser dessa som en viktig resurs i lärandet.
Vi kommer, med konkreta exempel, presentera hur vi arbetar med vanliga missuppfattningar som vi av erfarenhet vet att eleverna brukar göra. Ni kommer att få prova på olika typer av övningar och ta del av autentiska elevarbeten.

7–9 : Resonera mera
Katarina Cederqvist och Patrik Gustafsson
Genom att arbeta med matematiska resonemang ges eleverna möjlighet att utveckla olika matematiska förmågor, och läraren får dessutom värdefull information om elevernas kunskaper. I denna workshop får du ta del av, pröva och diskutera uppgifter som syftar till att ge elever möjlighet att föra och följa matematiska resonemang. Du får även verktyg för att utveckla elevernas tänkande genom väl förberedda följdfrågor och ett genomtänkt agerande i klassrummet. 

Gy: Kumulativa uppstartsproblem, veckotest och prov – så här gör vi  
Daniel Dufåker och Roger Fermsjö 
Med utgångspunkt i forskning så har vi skapat kumulativa uppstartsproblem, veckotester och prov i syfte att förbättra elevernas studieresultat. Vi visar praktiska exempel och berättar hur vi har resonerat för att för att komma fram till dessa. 

16.45-17.15

7–9: Begreppskartor – arbeta kreativt med begreppen
Synnöve Carlsson och Erica Lundkvist
Begreppskartor är kraftfulla verktyg för att utveckla förståelse för vad olika begrepp betyder och hur de hänger ihop med andra begrepp. Vi har därför, under flera år, arbetat med begreppskartor på olika sätt i matematikundervisningen. Vi kommer, med konkreta exempel, presentera hur vi arbetar med begreppskartor med våra elever. Ni kommer att få ta del av autentiska elevarbeten och prova på att göra egna begreppskartor. Övningar som är direkt tillämpbara i det egna klassrummet.

Gy: Verklighetens matematik
Emelie Reuterswärd
Trots att matematiken är en av de mest användbara vetenskaperna – med tillämpningar inom områden som sjukvård, arkitektur, brottsbekämpning och ekonomi – går många elever ut skolan med en känsla av att matematiken är meningslös. I den här föreläsningen ger jag exempel på hur matematiken används i samhället och visar bland annat hur begreppet medelvärde förklarar vad som händer när man ändrar filter på sin selfie, hur trigonometriska funktioner används i ljudreducerande hörlurar och hur Pythagoras sats kan hjälpa till att ta fast farliga brottslingar.

Om föreläsarna:
Synnöve Carlsson är lärare i matematik åk 7–9, lärarutbildare vid Uppsala universitet och läromedelsförfattare.
Katarina Cederqvist är lärare i matematik åk 7–9 vid Stöpenskolan i Skövde och läromedelsförfattare.
Daniel Dufåker är gymnasielärare i matematik och fysik på Södra Latins gymnasium, tekn. dr. i fysik och även läromedelsförfattare.
Roger Fermsjö är gymnasielärare i matematik och programmering på Södra Latins gymnsium, fil. lic i matematikdidaktik och även läromedelsförfattare.
Patrik Gustafsson är doktorand i didaktik vid Mälardalens universitet samt skolutvecklare i Västerås stad, tidigare lärare i matematik åk 4–9. Läromedelsförfattare.
Niclas Larson är førsteamanuensis på Universitetet i Agder i Norge och tidigare lärare i matematik på grundskole- och gymnasienivå i Sverige. Han är även fil. dr. i matematikdidaktik, fil. lic. i matematik och läromedelsförfattare.
Erica Lundkvist är förstelärare i matematik åk 7–9 vid Björkvallsskolan i Björklinge, lärarutbildare vid Uppsala universitet och läromedelsförfattare.
Emelie Reuterswärd är gymnasielärare i matematik, läromedelsförfattare och redaktör. På fritiden bloggar hon om verklighetens matematik. 

Dela Sanomas mattefestival 2023: