Statsbidrag för tryckta läromedel 2023

Den 2 mars fattade regeringen beslut om en förordning som ger skolhuvudmän möjlighet att ansöka om statsbidrag för att köpa in läroböcker och lärarhandledningar från olika förlag. På grund av stora skillnader mellan skolor när det gäller tillgången till läromedel har regeringen avsatt 685 miljoner kronor i statsbidrag för att göra skolan mer likvärdig och öka undervisningens kvalitet.

Vilka läromedel ingår i bidraget?

Statsbidraget kan användas inom flera olika skolformer: förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Det innefattar olika produkttyper såsom elevböcker, övningsböcker, facit, digitala komponenter tillsammans med tillhörande tryckta material med mera. Det är även möjligt att använda bidraget för att köpa lärarhandledningar som är speciellt utformade för att stödja planering och undervisning kopplat till ett läromedel. Här kan du se alla våra läromedel.

Vad ingår inte i bidraget?

  • Kurslitteratur för universitetsnivå.
  • Läromedel som enbart finns i digital form
  • Skönlitteratur
  • Läromedel för gymnasieskolan, komvux och SFI
  • Litteratur avsedd för lärarfortbildning
  • Fristående lärarhandledningar och lärarmaterial som saknar koppling till ett tryckt läromedel.

Du kan läsa mer om Skolverkets bidragsramar här.

Under vilken period kan jag använda bidraget?

Du som skolhuvudman kan använda bidraget för alla läromedel som är inköpta från 1 januari till 31 december 2023.

Hur ansöker jag om bidraget?

Du ansöker om statsbidraget för läromedel direkt via Skolverkets webbplats. Där kan du också läsa om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Skolverket

Boka rådgivning

Våra kundansvariga kan vår utgivning utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel. Boka din rådgivning idag för att få hjälp att välja läromedel som ger dig mer för pengarna.

Boka rådgivning

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration