Digitala läromedel

Sanoma Utbildnings digitala läromedel ger dig stor frihet att lägga upp undervisningen så att den passar dig och dina elever. Står du i begrepp att köpa digitala läromedel?

Vi hjälper dig gärna. Vi har alla typer av läromedel, så väl onlineböcker som lärarhandledningar online. Till våra tryckta läromedel finns digital färdighetsträning i Bingel för flera ämnen. Med bok plus Bingel tränar dina elever mer.

Digitala läromedel i skolan

Det satsas mycket på digitala läromedel och digitaliseringen av skolan. Genom att arbeta med en mix av digitala och tryckta läromedel kan undervisningen anpassas till olika elever, situationer och ämnen. Fördelarna med den tryckta boken är välkända. Den är fortfarande grunden till en stor del av undervisningen i skolan. Många föredrar att läsa längre texter i en bok och den känns trygg och invand. Men genom att komplettera med digitala läromedel kan undervisningen varieras i större utsträckning.

Digitaliseringens fördelar och potential lyfts ofta fram och det med rätta. Interaktiva övningar för arbete i helklass kan blandas med självrättande övningar med inbyggt elevstöd och direkt feedback.

Möjligheten att individualisera blir större och lärarvyer gör det enklare att följa både enskilda elever och en hel klass. Eleven kan arbeta online på dator eller surfplatta, var och när som helst! Allt som behövs är en internetuppkoppling och en inloggning. Du kanske till och med är beredd att börja arbeta helt digitalt? Det finns stor potential i vad man kan åstadkomma med bra digitala läromedel.

Digital lärarhandledning

Lärarhandledningen visar vad man kan göra före, under och efter lektionen för att stödja, utmana och utveckla elevernas förmåga. Vi är extra stolta över lärarstöd som gör det enklare att både följa enskilda elever och skapa spännande diskussioner i klassen. Med ett inbyggt lärarstöd spar vi tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt. Som lärare lär man sig snabbt känna igen vilka faktorer som är viktiga i ett läromedel av hög kvalité. Bra lärarhandledningar hör definitivt dit och det är viktigt att komma ihåg lärarhandledningen när man ska köpa digitala onlineläromedel.

Nutida digital undervisning

Länge har läromedel varit synonymt med den tryckta boken. Digitaliseringen i skolan ger oss spännande möjligheter att erbjuda text och bild i olika format och därmed kan vi erbjuda fler lärmiljöer. Oavsett vilka verktyg du använder i undervisningen idag och i framtiden har vi moderna läromedel anpassade utifrån just dina behov.

Våra digitala läromedel finns i två olika varianter:

En heldigital, interaktiv version skapad för nutida undervisning som vi kort och kort benämner digital efter titeln (t ex Matte Direkt digital). Dessa produkter har en D-symbol.
Innehållet är detsamma som i de tryckta böckerna men den digitala versionen har även funktioner som ljudfiler, interaktiva övningar och resultatvy.

Onlineboken är en kopia av den tryckta boken och innehåller oftast ljud. Det finnsdessutom en anteckningsfunktion. Produkterna har en symbol med en datorskärm med en bok på.

De digitala böckerna finns att köpa online.

Bingel

Särskilt populär är Bingel med digital färdighetsträning för årskurs F-6. Tusentals elever binglar varje vecka. Färdighetsträningen innefattar ämnena svenska, engelska och matematik och också NO och geografi. Alla övningar är kopplade till våra läromedel och följer samma progression. Eleverna hittar lätt till inloggningssidan genom att till exempel googla "Bingel.se elev". Det man binglar blir man bra på! Här kan du läsa mer om Bingel och hur det är att arbeta med Bingel från lärarens perspektiv.