Koll på Geografi

Utdrag från lärarhandledningarna

Kvalificerade lärarguider till din undervisning

I lärarguiden finns metodiska tips, underlag för diskussioner, bakgrundsfakta för läraren och kopieringsunderlag till samtliga kapitel. I ett avsnitt beskrivs hur ett språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnena kan bedrivas. Lärarguiden innehåller även underlag för fältstudier, tester och bedömningsmatriser. Nedan finns länkar till blädderprov som du enkelt kan bläddra i.

Se hela serien