Läromedel för Engelska åk 4-6

Under mellanstadiet bygger engelskundervisningen på att utveckla elevernas språkfärdigheter på ett mer mångsidigt plan jämfört med i lågstadiet. Här hittar du ett gediget utbud av läromedel i engelska för åk 4-6. Alla våra läromedel är utformade enligt Lgr22. Alla våra läromedel ämnar att lära elever det engelska språket på ett roligt och uppfinningsrikt sätt.

Engelskundervisningen på mellanstadiet präglas generellt av att hjälpa eleverna att bemästra det engelska språket i olika sammanhang genom att uppmuntra elever att tala och kommunicera i verkliga situationer. Vi vill med våra läromedel ge elever färdigheter i att lära sig engelska på ett inspirerande sätt samtidigt som vi vill ge varje elev en bra grund för att klara av både framtida studier och arbetsliv på engelska.

Champböckerna

I Champböckerna får eleverna närma sig det engelska språket på ett inspirerande sätt med allt från engagerande texter till roliga sånger att sjunga med i. Texttyperna varierar från skönlitterära och faktabaserade texter till dialoger och bloggartiklar samt till rim och sagor. Med böckerna kommer också Lärarmaterial som blir ett stort stöd för dig som lärare med facit och pedagogisk planering för elever som behöver utmanas mer. Missa heller inte Bingel, där eleverna kan öva på digital färdighetsträning. Champböckerna har även material i populära appen Alva, som är perfekt att använda både i klassrummet som hemma. Det går även att kombinera Champ-böckerna med digitala läromedel vilket är ett perfekt sätt att motivera eleverna, få liv i undervisningen och samtidigt frigöra mer tid för dig som lärare att få mer tid med varje elev. Att kombinera våra tryckta och digitala läromedel ger också en bra grund för blended learning.

Champ Extra-böckerna

Skapa ett engelskspråkigt klassrum på ett motiverande och lustfyllt sätt. Champ Extra går att använda som komplettering till Champböckerna men även som fristående material. Champ Extra Speaking är en lärarhandledning fullmatad med roliga övningar inom tal och diskussioner, rollspel och lekar. Champ Extra Reading är ett elevmaterial, framtagna för de elever som behöver mer utmaning. Här får eleverna utmana sig själva med att utöka ordförrådet och skapa olika typer av information för olika syften och sammanhang.

New Whats Up?

Gör undervisningen underhållande med vår populära bokserie, New Whats Up? där eleverna uppmuntras till att lösa uppgifterna på ett kommuniktivt sätt vilket främjar det engelska språkbruket i klassrummet. Arbetsgången har en bra struktur med tydligt uppsatta mål i varje avsnitt vilket gör böckerna uppskattade av både elever och lärare. Böckerna innehåller ett flertal olika hör- och talövningar där eleverna får ge uttryck för egna känslor och åsikter. Bokserien omfattar en Textbook och en Workbook, där textboken också går att få som onlinebok. Utöver det finns även lärarhandledning, lärarens ljudfiler och elevfacit.

New Champion-böckerna

Missa inte heller New Champion, en läromedelsserie för engelska i mellanstadiet. Böckerna har en humoristisk tonalitet som gör undervisningen genomgående underhållande samtidigt som inlärningen kan underlättas för de elever som behöver mer motivation.

New Champion omfattas av textböcker, övningsböcker, elevfacit och även sånger som finns i varje kapitel samt korsord som brukar vara uppskattade hos eleverna.

Utöver det finns även Lärarpärmarna som stöd till dig som lärare och Lärarens ljudfiler med texter och hörövningar.

Fler kompletterande läromedel i engelska åk 4-6

I Progress Tests får eleverna testa sina engelska färdigheter med läs- och hörförståelse samt med skriv- och diskussionsuppgifter. Dessa tester är ett utmärkt sätt att dokumentera elevens färdigheter och framsteg. Missa heller inte Try Again som kommer i tre delar och bygger på att eleverna ska lära sig det engelska språket lätt och rätt från början. Varje kapitel innehåller övningar som sedan avslutas med ett test i varje kapitel för att bekräfta och befästa elevernas kunskaper.

Engelska Åk 4

Sanoma utbildning erbjuder en rad läromedel för engelska i årskurs 4. Engelskan under mellanstadiets första år karaktäriseras av ge eleverna grundläggande färdigheter i det engelska språket. De populära Champ-böckerna går att få i både tryckt och digital format. Ett tips är också att komplettera undervisningen med Try Hard där eleverna får öva på viktiga grammatiska moment och passar perfekt för nybörjaren i engelska.

Engelska Åk 5

Engelskan under årskurs 5 får ett större fokus på att inspirera elever att använda sig av olika språkliga strategier i varierande syften och sammanhang. Uppgifterna och övningarna blir också mer utmanande. Bokserien New Whats Up? sträcker sig över alla årskurser i mellanstadiet.

Engelska Åk 6

Engelskan under årskurs 6 präglas av att utveckla elevernas färdigheter att uppnå den språkliga nivån för att klara av fortsatta engelskstudier i högstadiet. Här repeteras och tränas engelska strukturer och ordförråd på ett mångsidigt sätt. New Champion är en inspirerande bokserie, avsedd för årskurserna 4-6. Vi rekommenderar även Progress Tests med övningar och tester för att följa elevers framsteg i det engelska språket.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration