Redaktion förskola och grundskola, F-6


Nina Västerbro

Redaktionschef
Skicka e-post
08-587 642 68


Mia Söderberg

Förläggare, förskola, svenska och LexiaProvia
Skicka e-post
08-587 642 25

Ulf Jonsson

Förläggare, matematik och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 48

Maria Renck

Förlagsredaktör, svenska och samhällsorienterande ämnen
Skicka e-post
08-587 642 49


Emma Ackebo Bäcker

Förlagsredaktör, matematik
Skicka e-post
08-587 642 18

Linda Kempe

Förlagsredaktör, matematik och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 04

Bild_anonym.jpg

Helena Perers

Förlagsredaktör, matematik
Skicka e-post
08-587 642 66

Lotta Engström

Förlagsredaktör, engelska
Skicka e-post
08-587 642 65

Li Dagerman

Förlagsredaktör, Bingel
Skicka e-post
08-587 642 03

Mikaela Fuchs

Förlagsredaktör, svenska
Skicka e-post
08-587 642 97

Sandra Fetouni

Redaktionsassistent
Skicka e-post
08-587 642 14