Redaktionen förskola och grundskola, Fk-6

Redaktionen F-6 består av medarbetare med lång erfarenhet från förskolan och grundskolans tidigare del. Tillsammans har vi en praktisk yrkeserfarenhet som lärare på mer än 140 år. Det gör att vi har en god förståelse för lärares arbetssituation och de speciella behov som finns för att få undervisningen att fungera i olika elevgrupper.

Vi har även lång erfarenhet av att producera läromedel. Tillsammans har vi mer än 80 års erfarenhet av detta hantverk. Dessa erfarenheter, tillsammans med kunskapen hos alla de lärare som är författare hos oss, som deltar i olika referensgrupper och som granskar och utprovar våra böcker med sina elever, borgar för att de läromedel vi producerar håller en hög pedagogisk kvalitet och underlättar vardagen för både lärare och elever.

Fredrik Enander

Affärsområdeschef
Skicka e-post
08-587 642 39

Nina Västerbro

Redaktionschef
Skicka e-post
08-587 642 68


Karin Lönnqvist

Förläggare, svenska och engelska

Skicka e-post
08-587 642 67


Mia Söderberg

Förläggare, förskola, svenska och Lexia Provia
Skicka e-post
08-587 642 25

Ulf Jonsson

Förläggare, matematik och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 48

Robin Björkman

Produktansvarig Bingel
Föräldrarledig

Maria Renck

Förlagsredaktör, svenska och samhällsorienterande ämnen
Skicka e-post
08-587 642 49


Emma Ackebo Bäcker

Förlagsredaktör, matematik
Skicka e-post
08-587 642 18

Åsa Möllergren

Förlagsredaktör, matematik
Skicka e-post
08-587 642 33

Lotta Engström

Förlagsredaktör, engelska
Skicka e-post
08-587 642 65

Linda Kempe

Förlagsredaktör, matematik och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 04

Mikaela Fuchs

Förlagsredaktör, svenska
Skicka e-post
08-587 642 97

Li Dagerman

Förlagsredaktör, Bingel
Skicka e-post
08-587 642 03

Sandra Fetouni

Redaktionsassistent
Skicka e-post
08-587 642 14

Mona Michanek

Marknadsförare, förskola, fk-6
Skicka e-post
08-587 642 43

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev