Redaktionen åk 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning

Fredrik Enander

Affärsområdeschef

08-587 642 39

Torun Mellin

Redaktionschef/Förläggare, engelska och moderna språk

08 - 587 642 45

Lilian Andersson Tjäder

Förläggare, svenska och svenska som andraspråk

08-587 642 16

Madeleine Shemweta

Produktansvarig Kampus

08-587 642 12

Daniel Ternberg

Förlagsredaktör, svenska och svenska som andraspråk

08-587 642 88

Oskar Lindmark

Förlagsredaktör, svenska och engelska

08-587 642 86

Pia Ersmark

Förlagsredaktör matte/No, Pejlo

08-587 642 52

Per Olsson

Förlagsredaktör svenska/engelska, Pejlo

08-587 642 99

Anna-Karin Nyström

Förlagsredaktör, engelska och tyska

08-587 642 95

Malin Gasslander

Förlagsredaktör, spanska

08-587 642 83

Lena Bjessmo

Förläggare, matematik och naturvetenskap

08-587 642 79

Helena Fridström

Förlagsredaktör, matematik och naturvetenskap

08-587 642 61

Emelie Reuterswärd

Förlagsredaktör, matematik

08-587 642 96

Helén Park

Förlagsredaktör, företagsekonomi och juridik på gymnasiet

08-587 642 37


Thomas Aidehag

Förlagsredaktör, matematik

08-587 642 53

Ingela Bengtsson

Förlagsredaktör, samhällsorienterande ämnen

08-587 642 71

Mikaela Norlander

Marknadsförare, åk 6-9 och Gy/vux

08-587 642 07

Cecilia Egerö

Marknadsförare, matematik, NO och svenska/sva/sfi (föräldraledig)

08-587 642 75

Kajtek Zaleski

Koordinator digitala läromedel

Skicka e-post

08-587 642 93

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev