GDPR - Vanliga frågor och svar

Vi på Sanoma Utbildning jobbar aktivt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Alla våra tjänster lever upp till den nya förordningen och annan tillämplig lagstiftning.

Hosting av tjänster

Sanoma Utbildning är ett av flera europeiska bolag som tillhör företagsgruppen Sanoma Learning. Vi har gemensam hosting för flera av våra system med både tjänster i molnet och i våra leverantörers datahallar. Sanoma har hårda krav på informationssäkerhet och dataskydd både internt och mot våra leverantörer. Våra krav mot leverantörer finns publikt tillgängliga att läsa på https://sanoma.com/suppliers/

Sanoma Utbildnings tjänster driftas i EU/EES, men vissa begränsade komponenter eller underhållsarbete kan hanteras utanför EU/EES.

Kontakta gärna oss på kundtjanst@sanomautbildning.se om du önskar få information om Sanoma Utbildnings leverantörer.

Mängd personuppgifter, profilering och statistik

Sanoma har alltid haft fokus på användarens integritet, och har alltid strävat efter att kräva så lite personlig information som möjligt för att leverera sina tjänster. Anledningen till varför vi samlar personuppgifter för våra användare, är för att göra det mer användarvänligt samt för att kunna separera unika användare bättre i våra databaser. Vi gör ingen profilering av våra användare. Vi använder anonymiserad data för statistik och vidareutveckling av våra tjänster.

Personuppgifters livslängd i våra tjänster

Vi lagrar personlig användardata och konton i våra tjänster upp till 2 år efter att en licens har gått ut, eller användaraktivitet, beroende på vilket som är senast. Kunddata kan komma att lagras under längre tid enbart för bokföringssyfte.

Biträdesavtal

När Sanoma Utbildning anlitar leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning ställer vi alltid hårda krav på informationssäkerhet och dataskydd. Vi ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med dessa i enlighet med dataskyddsförordningen. Sanoma Utbildning har aktivt följt utvecklingen av en mall för personuppgiftsbiträdesavtal som SKR har jobbat med under en längre period. Vi har alltid stöttat standardiserade format för att underlätta för både oss själva och våra kunder. Mallen från SKR kräver viss anpassning för de tjänster vi tillhandahåller och måste kompletteras på ett antal punkter. Kontakta gärna oss på kundtjanst@sanomautbildning.se så skickar vi ut ett biträdesavtal.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration