IT-säkerhetsansvarig

Lockas du av en organisation som kännetecknas av nyfikenhet, lärarande och inspiration? Vi söker nu en IT-säkerhetsansvarig som ska leda och vidareutveckla IT- och informationssäkerhetsarbetet inom bolaget. Här kommer du till en omväxlande roll som innebär både strategiska, taktiska och operativa moment där det också finns stora möjligheter att utveckla rollen och området.

Om tjänsten

Som IT-säkerhetsansvarig är ditt fokus att involvera, vidareutveckla och stärka informations- och IT-säkerheten på Sanoma Utbildning. Detta innebär att ansvara för arbetet inom området och att säkerställa skyddsnivån mot potentiella IT-relaterade hot, efterlevnad av relevanta lagar och att interna regelverk efterföljs. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom bolaget och koncernen samt externa leverantörer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Aktivt arbeta med IT-säkerhetsstyrning, processer och att säkerställa acceptabla prestanda- och säkerhetsnivåer internt och i egenutvecklade applikationer
  • Säkerställa att implementation av säkerhetsrutiner sker efter best practice samt utbilda medarbetare i informationssäkerhet och incidenthantering
  • Ansvara för GDPR-frågor vilket bl.a. innebär vidareutveckling och underhåll av dokumentation och tillhörande incidenthantering
  • Stötta och vara rådgivande i säkerhetsrelaterade projekt, linjeaktiviteter, kund- och leverantörsavtal
  • Löpande genomföra analyser för att identifiera potentiella säkerhetsrisker samt initiera lämpliga åtgärdsaktiviteter
  • Ansvara för incidenthanteringsprocessen gentemot leverantör och interna team

Är det här du?

För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du har flerårig erfarenhet som rådgivare/konsult eller i linjebefattning inom informationssäkerhet, dataskydd, cybersäkerhet och/eller IT-säkerhet. Troligen har du relevant akademisk utbildning inom IT eller närliggande område. Utöver detta har du hög generell teknisk förståelse och kunskap inom MS-miljö (inkl. Office 365/AD), nätverk, molntjänster (AWS) och har god förståelse för utveckling och förvaltning av applikationer. Troligen har du även erfarenhet av att dokumentera säkerhet t.ex. teknisk eller funktionell dokumentation samt policy, instruktioner och rutindokument.

Som person har du god förmåga att leda andra men också självständigt driva det egna arbetet framåt. En prestigelöshet och vilja att hugga in där så behövs är andra framgångsfaktorer i rollen. Vidare besitter du välutvecklade kommunikativa och pedagogiska färdigheter och är bekväm med att ha löpande dialog och samverkan med intressenter på olika nivåer inom och utanför organisationen. Du har också ett brinnande intresse för att följa trender inom informations- och it-säkerhetsområdet. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Vill du veta mer?

I denna rekrytering samarbetar vi med Level Recruitment.

Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marcus Grahn på 08-120 50 429. Urvalet av ansökningar sker löpande.

SÖK JOBBET HÄR!