Redaktion åk 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning

Torun Mellin

Redaktionschef
Skicka e-post
08-587 642 45

Lena Bjessmo

Förläggare, matematik
och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 79

Lilian-Andersson-Tjäder.jpg

Lilian Andersson Tjäder

Förläggare, svenska och svenska som andraspråk
Skicka e-post
08-587 642 16


Irene Bonde

Förläggare, företagsekonomi, vård och omsorg
08-587 642 17

Helena Fridström

Förläggare, matematik
och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 61

Bild_anonym.jpg

Malin Fogelström

Förläggare SO F-9, svenska 4-6
Skicka e-post

Bild_anonym.jpg

Pia Ersmark

Förlagsredaktör matematik
och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 52

Per Olsson

Förlagsredaktör svenska och engelska
Skicka e-post
08-587 642 99

Anna--Karin-Nyström.jpg

Anna-Karin Nyström

Förlagsredaktör, engelska och tyska
Skicka e-post
08-587 642 95

Helén Park

Förlagsredaktör, företagsekonomi
och juridik på gymnasiet
Skicka e-post
08-587 642 37

Ingela Bengtsson

Förlagsredaktör, samhällsorienterande ämnen
Skicka e-post
08-587 642 71

Malin Gasslander

Förlagsredaktör, spanska
Skicka e-post
08-587 642 83

Thomas-Aidehag.jpg
Thomas Aidehag

Förlagsredaktör, matematik och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 53

Anna-Gustrin.jpg
Anna Gustrin

Förlagsredaktör, matematik och naturvetenskap
Skicka e-post
08-587 642 54

Emelie Reuterswärd

Förlagsredaktör, matematik

08-587 642 96

Sandra Fetouni

Förlagsredaktör SFI/Svenska
Skicka e-post
08-587 642 14

Daniel Bastviken

Förlagsredaktör, svenska
och svenska som andraspråk
Föräldraledig
Skicka e-post
08-587 642 88