Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Förteckning över våra underbiträden

Förteckning över Sanoma Utbildnings underbiträden

Information om Sanomas förändrade användning av underbiträden med anledning av EU-domstolens dom i Schrems II-målet (mål C-311/18)

  • Sanoma har säkerställt att överföring av personuppgifter från Sanoma till vår underleverantör Datadog har upphört i vår tjänst Kampus. Detta underbiträde har följaktligen tagits bort från listan för vår tjänst Kampus.
  • Google Analytics används inte längre i något av våra tjänster.
    Detta underbiträde har följaktligen tagits bort från listorna för samtliga tjänster.
  • Mailchimp används inte längre i vår tjänst Lexia & Provia och Kampus. Detta underbiträde har följaktligen tagits bort från listorna för Lexia & Provia och Kampus.
  • Sanoma har ett projekt i utvecklingsfas med att ersätta användningen av Mailchimp i Bingel med Flowmailer i EU/EES, vilket avslutar Mailchimp som underbiträde.
  • AWS tjänster som används av Sanoma och några av våra underbiträden tillhandahålls inom EU/EES.

1. Bingel (www.bingel.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Sentia

https://sentia.com

Serviceleverantör

Belgien

9Apps

https://9apps.net

Teknik

Nederländerna

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Hosting, Molnlösning

Irland

Kibana

https://www.elastic.co/products/kibana

Loggningsverktyg

Irland

MailChimp/Mandril

https://mailchimp.com/

E-posttjänst

USA

FlowMailer

https://www.flowmailer.com

E-posttjänst

Nederländerna

MongoDB Atlas

https://www.mongodb.com

Databashantering

EU/EES (Irland) & USA

Piwik Pro

https://piwik.pro

Webanvändaranalys

EU/EES

2. Kampus

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

9Apps

https://9apps.net

Serviceleverantör

EU/EES

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

Readspeaker

https://www.readspeaker.com

Textuppläsning

EU/EES (Sverige & Irland)

MongoDB Atlas

https://www.mongodb.com

Databashantering

EU/EES (Irland) &

USA

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Interdo AB

htttp://www.interdo.com

E-Posttjänst

Sverige

3. Lexia & Provia (lexiaprovia.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

Interdo AB

http://www.interdo.com/

E-posttjänst

Sverige

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Senast uppdaterat 2022-08-26

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration