Förteckning över Sanoma Utbildnings underbiträden

1. Bingel (www.bingel.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Sentia

https://sentia.com

Serviceleverantör

Belgien

9Apps

https://9apps.net

Teknik

Nederländerna

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Hosting, Molnlösning

Irland

Kibana

https://www.elastic.co/products/kibana

Loggningsverktyg

Irland

FlowMailer

https://www.flowmailer.com

E-posttjänst

Nederländerna

MongoDB Atlas

https://www.mongodb.com

Databashantering

EU/EES (Irland) & USA

Piwik Pro

https://piwik.pro

Webanvändaranalys

EU/EES

2. Kampus

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

9Apps

https://9apps.net

Serviceleverantör

EU/EES

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

Readspeaker

https://www.readspeaker.com

Textuppläsning

EU/EES (Sverige & Irland)

MongoDB Atlas

https://www.mongodb.com

Databashantering

EU/EES (Irland) &

USA

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Interdo AB

htttp://www.interdo.com

E-Posttjänst

Sverige

3. Lexia & Provia (lexiaprovia.se)

Namn:

Hemsida:

Beskrivning:

Land:

Amazon Web Services (AWS)

https://aws.amazon.com

Drift, Molnlösning

Irland

Interdo AB

http://www.interdo.com/

E-posttjänst

Sverige

Frost AB

https://www.frost.se/

Serviceleverantör

Sverige

Senast uppdaterat 2023-01-19

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration