Allez hop! år 8 Textbok ljudfiler-övningsmästaren

Digitalt

Lärar-cd åk 7 och 9
Samtliga textbokens texter och sånger samt hörövningarna i övningsboken inspelade på cd.