Mer information

Allez hop ! åk 6­-9 
Med Allez hop ! bygger eleverna stegvis upp sina kunskaper i franska. Stor vikt läggs vid ord- och frasinlärningen. I samtliga delar av Allez hop ! finns olika nivåer inbyggda med rika möjligheter för eleverna att själva välja texter och övningar efter intresse och för­måga.

Textböckerna 6-9
I Textboken till varje årskurs av Allez hop ! finns
mellan 14 och 18 kapitel med beskrivande texter, berättande texter och dialoger.
Inslaget Info France som på ett enkelt och lättförståeligt sätt informerar om Frankrike, franska företeelser och den franskspråkiga världen.
ett antal sånger.
bildordlistor och kartor.
en minigrammatik som är så enkelt skriven att eleverna, utan alltför mycket lärarhjälp, kan använda den själva.
styckeordlistor med fonetisk skrift.

I ordlistan finns också, i en särskild ruta, ett tiotal fraser som förekommer i varje kapitel. Dessa fraser finns inlästa.

Övningsböckerna 6-9
Varje kapitel inleds med en Clic-övning. Denna övning binder ihop kapitlet med det föregående. Här repeteras också det centrala ordförrådet i det förra kapitlet samtidigt som det nya ordförrådet introduceras.
Till varje text i textboken finns ett antal basövningar med rubriken Pour tous. Övningarna är lekfulla, kreativa och varierade. Eleverna tränar ord och fraser samt enkel basgrammatik. Minst en hörövning ingår i övningskedjan. Eleverna tränas redan från början i att arbeta självständigt och i egen takt. De elever som kan och vill går sedan vidare till övningar som de själva väljer.

Allez hop ! årskurs 7 - allmänt
Allez hop ! åk 7 kan användas såväl av elever som börjar sina studier i franska i åk 7 som av dem som redan läst franska i åk 6. De senare kommer i början av Allez hop ! 7 att repetera och befästa de kunskaper som de redan förvärvat i franska i åk 6.

Elevfacit
Ett separat elevfacit med svar till alla bundna övningsuppgifter.

Lärarens ljudfiler online mp3-filer åk 6 och 8
Samtliga textbokens texter och sånger samt hörövningarna i övningsboken som nedladdningsbara mp3-filer.

Lärar-cd åk 7 och 9
Samtliga textbokens texter och sånger samt hörövningarna i övningsboken inspelade på cd.

Elev-cd/www.ovningsmastaren.se
Textbokens texter och hörövningarna i Liens samt Les phrases intalade.

Lärarpärmen
Metodiska tips och arbetssätt kapitel för kapitel, extra fakta, extra knep och knåp-material, övningar till minigrammatiken, texter till alla hörövningar, repetitionsmaterial samt utvärderingar. Fr.o.m. åk 7 finns också tester som kopieringsunderlag i respektive pärm.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration