Boosta intraprenörskap. Utveckla kreativa medarbetare och maxa innovationskraften

Om serien

Hur kan verksamheter öka sin innovationsförmåga och därmed maxa sin konkurrenskraft? Innovationsförmågan på ett företag bestäms av de anställda. Det är dags att upptäcka intraprenören!

I Boosta intraprenörskap får du ta del av både forskning och praktiska erfarenheter från ledare och organisationer. Efter att ha läst boken kommer du bland annat att:

• Veta vad intraprenörskap är, och varför din verksamhet bör ägna sig åt det.

• Förstå intraprenörens drivkrafter, arbetssätt, agerande och personliga egenskaper – intraprenörens DNA.

• Förstå det ledarskap som boostar intraprenörskap.

Boken vänder sig till ledare, HR och medarbetare som vill utveckla sin egna och verksamhetens intraprenöriella förmåga.

Dela Boosta intraprenörskap. Utveckla kreativa medarbetare och maxa innovationskraften: