Boosta intraprenörskap. Utveckla kreativa medarbetare och maxa innovationskraften

Mer information

Se författare Charlotta Haegermark presentera sin bok Boosta intraprenörskap, och varför den är passande att använda i undervisningen för framtidens ledare.

Boosta intraprenörskap. Utveckla kreativa medarbetare och maxa innovationskraften (1 produkter)