Mer information

Core English

Goda läsupplevelser, intressanta ämnen för diskussion och fri skrivning - Core ger dina elever styrka
där den behövs som bäst.

Texterna
Texterna, både skönlitterära och faktatexter, utgör grunden i materialet. De är valda både för att de har stort läsvärde och för att de speglar olika delar av den engelskspråkiga världen.

Core 1 är indelad i sex olika teman:
Breaking the Ice, A Smiling Face, Identity, Glimpses of the Past, Spine-chilling och Travel and Adventure.
Varje tema inleds med en bild och några reflekterande frågor. Sedan följer en längre hörövning samt tre lästexter med övningar. Den sista texten är en novell som kan användas till reflektion och textanalys. Temat kompletteras med en dikt eller en sång.

Core 2 är indelad i Fiction, Non-fiction och Classics . Fiction består av tematiskt indelade skönlitterära texter. Non-fiction är en samling tidningsartiklar som tar upp aktuella ämnen. Classics innefattar sex kända klassiska verk ur den brittiska och amerikanska litteraturhistorien samt information om författaren och samtiden.
Till samtliga avsnitt finns uppföljnings­övningar på textinnehållet såväl som på språket.

Övningarna
Till var och en av texterna finns innehållsfrågor, ordkunskapsövningar, t.ex. synonymer, motsatsord, false friends, ordbildning, prepositioner, phrasal verbs och collocations. Fria tal- och skrivövningar är ett självklart inslag i övningskedjan till varje text.
I Core 1 avslutas varje temaområde med ett avsnitt kallat Speaking and Writing, där eleverna, utifrån sin nivå, får ännu en chans att träna fri muntlig och skriftlig produktion.
I Core 2 har uppföljningsövningarna till texterna utökats med mer avancerade tal- och skrivövningar.

Portfolio Skills
I detta omfattande avsnitt får eleverna hårdträna de fyra färdigheterna reading,
listening, speaking och writing (även ordkunskap ingår). Övningarna liknar det nationella provet till sin karaktär och föregås av tips och råd till eleverna. Avsnittet passar bra för individualiserat arbete eftersom läraren kan hänvisa till det moment i Portfolio Skills som eleven behöver träna mer på. Eleven antecknar sina resultat på en blankett - My Dossier - där även läraren kan skriva kommentarer.

Grammatiken
I grammatikavsnittet tränas de grammatiska moment som svenska elever oftast gör fel på. Syftet med grammatikträningen är framför allt att förbättra elevernas muntliga och skriftliga kommunikation. I lärarhandledningen finns ett formulär som läraren kan använda för att ge eleven individuell respons på vad han eller hon behöver öva mer på.

Inspelningarna
Inspelningarna av texter och hörövningar är gjorda i studio i London och visar prov på olika regionala och sociala varianter av modern engelska.

Layouten
Layouten är modern och fräsch. Bildmaterialet kan användas som uppvärmning och för diskussioner inom varje tema.

Lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns bl.a. textkommentarer, författarpresentationer, extra övningar, tester till alla units samt hör­manus.

Digitalt material
Glosträning finns på www.ovningsmastaren.se.

--------

Komplettering lärarhandledning

Klicka här för att ladda ner komplettering till Core 1 lärarhandledning (PDF-dokument, 10 kB)

Klicka här för att ladda ner komplettering till Core 2 lärarhandledning (PDF-dokument, 13 kB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration