CSR och hållbart företagande, upplaga 2 (1 produkter)