CSR och hållbart företagande, upplaga 2

Den nya upplagan av CSR och hållbart företagande är uppdaterad för att följa med i den snabba utvecklingen på området. Boken har bland annat fått en ny struktur och ett nytt kapitel om hållbarhetsredovisning.

Dela CSR och hållbart företagande, upplaga 2:

CSR och hållbart företagande, upplaga 2 (1 produkter)