Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok

I Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok med undervisningsexempel visar författaren, genom olika undervisningsexempel och övningar, på ett begripligt sätt hur demokratiuppdraget i skolan kan angripas och utvecklas.

Dela Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok:

Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok (1 produkter)