Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok

Om serien

I Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok med undervisningsexempel visar författaren, genom olika undervisningsexempel och övningar, på ett begripligt sätt hur demokratiuppdraget i skolan kan angripas och utvecklas.

Dela Demokratiuppdraget i skolan - metodhandbok: