Licenshantering

Jag är skoladministratör. Hur fungerar det?
Som skoladministratör administrerar du alla skolans licenser. Det innebär att du skapar licensadministratörer och lärare för att kunna koppla dem till licenser. För att administrera licenser loggar du in på portal.sanomautbildning.se

Jag är licensadministratör. Hur fungerar det?
Som licensadministratör kan du skapa och koppla andra lärare till den eller de licenser du är administratör för. För att administrera licenser loggar du in på portal.sanomautbildning.se

Jag är lärare. Hur fungerar det?
Som lärare kan du skapa grupper/klasser och elever så att de får tillgång till de läromedel som er skol- eller licensadministratör har kopplat dig till. Inne i Sanoma Utbildnings digitala läromedel har du alltid tillgång till lärarguiden och kan bl.a. följa elevernas progression samt dela ut interaktiva övningar i realtid under lektionen. Du loggar in på vår hemsida: www.sanomautbildning.se

Jag är elev. Hur fungerar det?
Som elev får du dina inloggningsuppgifter på ett e-postmeddelandet efter det att din lärare har skapat ditt konto. För att komma åt de läromedel som du blivit tilldelad loggar du in på vår hemsida: www.sanomautbildning.se

Hur skapar jag ett elevkonto?
Endast lärare kan skapa elevkonton. Lärare skapar elevkonton på startsidan genom att klicka på knappen för ”skapa grupp”. När gruppen är skapad kan läraren lägga till nya eller befintliga elever till gruppen.

Hur tilldelar jag min elev ett digitalt läromedel hos Sanoma Utbildning?
I samma stund som du skapar gruppen får eleven tillgång till aktuellt läromedel.För varje elev som får tillgång till ett läromedel förbrukas en licenstilldelning.
Eleven behåller sin licenstilldelning även om eleven tas bort från en grupp.
Under de två första månaderna från licensens startdatum går det att ta bort en elevs licenstilldelning vid behov. Kontakta vår support för att få hjälp.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev